Dimittend med selvstændig virksomhed

Q&A om A-kasse Fora Dimittend Dimittend med selvstændig virksomhed

Viser 2 indlæg - 1 til 2 (af 2 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #232
  bruger2020
  Deltager

  Hej A-Kasser.dk,

  Jer er lige dimitteret fra en videregående uddannelse den 14 juni. Jeg har 3 juni oprettet et firma til mine kommende freelance jobs. Jeg er ikke indmeldt i nogen a-kasse, da jeg ikke var bevidst om 1 års reglen imens man studerer. Jeg regner stærkt med at få en del arbejde allerede i efteråret, men overvejer kraftigt at melde mig ind i FTF-a indtil da. Hvad er reglerne der gælder for mig når jeg både er dimittend men også har virksomhed? Hvad skal jeg være opmærksom på?

  De bedste hilsner, Rasmus

  #233
  support
  Keymaster

  Hej Rasmus,

  først og fremmest – hvis du beslutter at melde dig ind i A-kasse, så skal du melde dig ind senest 14 dage efter at du dimitterede. På den måde sikrer du dig dimittendrettigheder i A-kassen. Dem (dagpengeret) kan du begynde at bruge af i op til 2 år efter du dimitterede. Så de er gode at “have i baghånden” kan man sige, hvis du er nødt til at lukke din virksomhed, og heller ikke har lønindtægt fra job.

  Dernæst, med hensyn til freelance indtægt/eget firma:
  Som udgangspunkt kan man ikke drive selvstændig virksomhed og samtidig modtage dagpenge. I dit tilfælde ser det dog ud til at du opfylder betingelserne for at kunne få din selvstændige virksomhed godkendt som bibeskæftigelse. Derved vil du kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger. Se mere neden for.

  Er der tale om selvstændig virksomhed?
  Når en A-kasse skal vurdere om der er tale om selvstændig virksomhed ser de på aktiviteten fremfor personens status som enten lønmodtager eller selvstændig.
  Kategorisering af aktiviteter følger i høj grad den skattemæssige kategorisering af aktiviteterne.

  En persons aktiviteter kan inddeles i fire kategorier:

  1. Lønmodtageraktiviteter
  2. Aktiviteter i selvstændig virksomhed
  3. Formueforvaltning
  4. Fritidsbeskæftigelse

  En erhvervsmæssig aktivitet anses som udgangspunkt for selvstændig virksomhed efter § 2, stk. 1, nr. 1, i Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, hvis et medlem er personligt beskæftiget med en virksomhed og aktiviteten er registreret med et CVR nummer. Der kan dog være situationer, hvor en registrering ikke er ensbetydende med, at aktiviteten er selvstændig virksomhed. Det er de situationer, hvor indkomsten som følge af aktiviteten bliver beskattet som lønmodtager- eller honorarindkomst. Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 1670 af 26. december 2017, Til § 1, nr. 36. Denne form for aktivitet anses i dagpengemæssig sammenhæng for at være lønmodtageraktivitet.

  I forhold til A-kasse/dagpengeret kan det være en fordel hvis aktiviteten i stedet kan vurderes som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.
  Se eksempel på afgørelse i klageinstans, hvor en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), registreret med CVR blev anset som fritidsbeskæftigelse.

  Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse?
  Vurderes aktiviteten som selvstændig virksomhed, kan du få supplerende dagpenge i op til 30 uger samtidig med selvstændig virksomhed. Det gælder dog kun, hvis din virksomhed kan anses som din bibeskæftigelse. Afgørelsen heraf afhænger om du allerede har en selvstændig virksomhed, når du ansøger om dagpenge og får en 2-årig dagpengeret, eller du starter virksomhed, mens du er ledig.

  Ad 1. Du har allerede en virksomhed, når du ansøger om dagpenge
  …og ønsker at supplere din indtægt fra din virksomhed med dagpenge. For at det kan lade sig gøre, kræves at du:

  • har fået indberettet lønmodtagerarbejde i de seneste seks måneder med 80 timer i gennemsnit pr. måned OG
  • har haft mindst én arbejdstime i fem af månederne.

  Bemærk, at som nyuddannet ligestilles en måneds fuldtidsuddannelse med en måneds lønarbejde på fuld tid, hvorfor en dimittend næsten altid vil kunne opfylde kravene for at kunne få godkendt selvstændig bibeskæftigelse.

  Ad. 2 Du ønsker at starte virksomhed op mens du er ledig
  Starter du virksomheden, mens du er ledig er der intet krav om registreret lønmodtagerarbejde. Du kan her få supplerende dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed, hvis blot du opfylder de almindelige betingelser for dagpengeret.

  Som nyuddannet skal du således blot opfylde kravene til at kunne få dimittend-dagpenge.

  Du kan som nævnt få supplerende dagpenge i op til 30 uger. De arbejdstimer du bruger i firmaet vil blive modregnet i dine dagpenge. Derimod har det ingen betydning for din dagpengeret hvor meget du tjener i firmaet.

  Forudsætningen er dog, at du kan/vil stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder:

  1. du kan overtage arbejde med dags varsel
  2. du skal søge fuldtidsjob
  3. komme til de møder, som a-kassen og jobcenteret indkalder dig til
  4. tilrettelægge driften i virksomheden, så du kan opfylde din forpligtelse til at stå til rådighed.
  5. udfylde din joblog på Jobnet.dk

  A-kassen vil vurdere om de tror du kan køre din virksomhed samtidig med at du reelt står til fuldt rådighed for et fuldtidsarbejde.
  Hvis a-kassen ikke kan godkende, at der er tale om bibeskæftigelse, kan du ikke modtage dagpenge, før du har lukket din virksomhed.
  Tror du at du kan køre virksomheden på ovennævnte betingelser, så skal du søge A-kassen om at få dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed.

  A-kassen vil bede dig udfylde en AK320 blanket, hvor du skal oplyse en del forskellige ting om din virksomhed.

  Når de 30 uger med supplerende dagpenge er gået

  Når du har haft din selvstændige bibeskæftigelse i 30 uger skal du beslutte, om du vil fortsætte din virksomhed uden dagpenge, eller om du vil lukke den.
  Lukker du din selvstændige bibeskæftigelse, kan du få dagpenge i de timer, du har tilbage af din dagpengeret – op til 3.848 timer, svarende til to år. Fortsætter du din virksomhed, kan du ikke længere modtage dagpenge.

  Du har mulighed for at forlænge din 30-ugers dagpengeret, eller genoptjene en helt ny 30-ugers periode
  Læs nærmere i vores artikel om supplerende dagpenge.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

Viser 2 indlæg - 1 til 2 (af 2 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.