Skip to content

Unge vælger uddannelser der fører til lav løn

Af Anders Weber

Nøgleord Studerende, Unge, Arbejdsglæde, Su

Hvilke videregående uddannelser giver den højeste løn?

Tænketanken Cepos har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik beregnet, hvad en gymnasieelev kan forventes at tjene ved at tage forskellige videregående uddannelser.

Helt i top af de 600 uddannelser ligger forsikringsvidenskab (aktuar) med en forventet gennemsnitlig årlig indkomst før skat, fra man er 18 år, til man er 64 år, på knap 900.000 kr., svarende til en gevinst på 113 pct. i forhold til en gymnasieuddannelse. Derefter kommer lægeuddannelsen (MA A-kasse) med en forventet årlig gennemsnitsindkomst over livet på omkring 750.000 kr. Andre uddannelser i top 20 er bl.a. de klassiske samfundsvidenskabelige uddannelser - jura, økonomi mv. (Akademikernes A-kasse), siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Husk at melde dig ind i en A-kasse

Gratis for studerende
Se vores guide

Bund 20 er domineret af korte og mellemlange uddannelser, men også et par enkelte lange videregående uddannelser - bl.a. Skulptur og billedkunst (Teknikernes A-kasse) - er i bund 20. Her ligger indkomsten på mellem 315.000 kr. og 369.000 kr., hvilket er mindre end den forventede indkomst på 420.000 kr. for personer, som går direkte fra gymnasiet til arbejdsmarkedet uden yderligere uddannelse. 107 ud af de 611 uddannelser har en forventet gennemsnitsindkomst gennem livet på under 420.000 kr., som er den forventede gennemsnitsindkomst for personer med en gymnasieuddannelse, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Top-10 og Bund-10

Top 10:

 1. Forsikringsvidenskab, cand.act.: 896.000 kr.
 2. Læge, cand.med.: 755.000 kr.
 3. Teknologi & økonomi, prof.bach.: 734.000 kr.
 4. Revisor, cand.merc.aud.: 689.000 kr. (CA A-kasse)
 5. Matematik, cand.merc.: 687.000 kr.
 6. Statsvidenskab, cand.polit.: 679.000 kr.
 7. Matematik-økonomi: cand.scient.oecon.: 678.000 kr.
 8. Datalogi, cand.merc., 665.000 kr. (Min A-kasse)
 9. Farmaci, cand.pharm.: 664.000 kr.
 10. Økonomi, cand.oceon: 650.000 kr.

Bund 10:

 1. Skulptur/billedhugger, LVU: 315.000 kr.
 2. Jordbrug/fiskeri, KVU: 328.00 kr
 3. Div. kunstneriske KVU: 331.000 kr.
 4. Design og business, prof.bach.: 346.000 kr.
 5. Designer, cand.design.: 346.000 kr.
 6. Billedkunst, LVU: 347.000 kr.
 7. Udd. i Forsvaret, MVU: 354.000 kr. (FTF A-kasse)
 8. Udd. i Forsvaret el. politiet, KVU: 354.000 kr.
 9. Husholdningstekniker, KVU: 358.000 kr.
 10. E-konceptudvikler, prof.bach.: 358.000 kr.

Unge vælger med hjertet

Mange unge vælger uddannelse ud fra passion, mens de økonomiske udsigter spiller en mindre rolle, siger direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen. AE lavede en lignende undersøgelse i 2015, som den CEPOS nu har lavet.

Problemet er at mange populære uddannelser fører til lav løn, høj ledighed og deraf ringe produktivitet for samfundet.

Ændring af SU som en del af løsningen

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, skal der mere fokus på løn- og jobchancer når unge vælger uddannelse. 'Regeringen arbejder på et nyt taksametersystem, der tilgodeser de institutioner, som uddanner unge inden for de fag, arbejdsmarkedet efterspørger', siger ministeren, der ikke vil udelukke ændringer i SU systemet som en del af løsningen.

Kilder: Jyllands-posten.dk og www.cepos.dk (se hele notatet i pdf fra Cepos her)

Relateret indhold om A-kasse:
Dimittendreglen for nyuddannede - se vores guide