Skip to content

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Af Anders Weber

Nøgleord Studerende, Jobudsigter, Videregående uddannelse

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017

Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Det er 3 pct. færre end i 2016, som var det år med den største søgning hidtil.

Det største procentvise fald er på erhvervsakademierne, som har modtaget 5 pct. færre 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med antallet sidste år. Professionsbacheloruddannelserne har oplevet et fald på 4 pct., mens der på bacheloruddannelserne er sket et fald på 3 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1: Søgningen til de videregående uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

  2010 2012 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademiuddannelse 8.562 10.496 15.001 13.945 13.292 -653 -5
Professionsbacheloruddannelse 24.637 30.446 37.528 38.073 36.656 -1.417 -4
Bacheloruddannelse 34.627 39.586 41.395 42.726 41.591 -1.135 -3
I alt 67.826 80.528 93.924 94.744 91.539 -3.205 -3

Husk at melde dig ind i en A-kasse

Gratis for studerende
Se vores guide

I tabel 2 ses søgningen til en række udvalgte uddannelser. 79 procent af de udvalgte uddannelser har et fald i søgningen fra 2016 til 2017. De to udvalgte uddannelser, der har det største procentvise fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med søgningen i 2016 er hhv. designer (38 pct.) og laborant (24 pct.). Fem af de udvalgte uddannelser har oplevet en vækst i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017, den største procentvise stigning findes på medicin (9 pct.). Civilingeniør har en stigning i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017 på 4 procent, mens tallet er 1 procent for diplomingeniør.

Tabel 2: Udvikling i søgningen til udvalgte uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2016-2017
2010 2012 2015 2016 2017 Antal Pct.
Arkitekt 860 954 917 896 872 -24 -3
Bioanalytiker 438 550 774 718 648 -70 -10
Bygningskonstruktør 962 1.102 1.255 1.299 1.391 92 7
Civilingeniør 1.738 2.238 2.909 3.217 3.336 119 4
Datamatiker 610 826 1.274 1.289 1.333 44 3
Designer 1.089 1.275 1.053 996 619 -377 -38
Designteknolog 1.018 1.089 1.434 1.277 1.269 -8 -1
Diplomingeniør 1.970 2.298 3.365 3.687 3.731 44 1
Ergoterapeut 523 660 789 801 774 -27 -3
Ernæring og sundhed 886 1.146 1.168 1.065 854 -211 -20
Finansøkonom 1.269 1.429 1.744 1.701 1.695 -6 0
Folkeskolelærer 3.518 3.454 2.775 3.224 3.146 -78 -2
Fysioterapeut 1.888 2.354 2.749 2.538 2.345 -193 -8
Handelsøkonom 275 473 782 670 537 -133 -20
Jura 2.173 2.541 2.546 2.684 2.487 -197 -7
Laborant 282 380 636 625 475 -150 -24
Markedsføringsøkonom 1.864 2.092 2.787 2.514 2.407 -107 -4
Medicin 3.732 3.230 3.454 3.482 3.797 315 9
Multimediedesigner 902 1.250 1.711 1.579 1.345 -234 -15
Pædagog 4.811 6.550 7.205 7.195 6.792 -403 -6
Serviceøkonom 795 1.195 1.860 1.550 1.437 -113 -7
Socialrådgiver 1.822 2.398 3.225 3.455 3.218 -237 -7
Sygeplejerske 3.304 3.862 5.732 5.442 5.337 -105 -2
Veterinærmedicin 489 546 509 503 494 -9 -2

Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

49.948 søgte en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse som 1. prioritet i år, jf. tabel 3. Det eneste optagelsesområde på erhvervsakademi- og professionsbachelorområdet, der har oplevet vækst i ansøgertallet siden 2016, er det tekniske område med en stigning på 3 pct. Det maritime område har oplevet den største relative tilbagegang i antal 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017 (16 pct.). Det bio- og laboratorietekniske område har en tilbagegang på 1. prioritetsansøgere på 14 procent.

Blandt bacheloruddannelserne har teknisk videnskab (5 pct.) og sundhedsvidenskab (6 pct.) oplevet den største stigning i antallet af 1. prioritetsansøgninger. På de kunstneriske uddannelser ses det største relative fald i antal 1. prioritetsansøgninger fra 2016 til 2017 (26 pct.).

Tabel 3: Udviklingen i søgningen fordelt på optagelsesområde 2010-2017

Ændring 2016-2017
  2010 2012 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser 33.199 40.942 52.529 52.018 49.948 -2.070 -4
Det bio- og laboratorietekniske område 671 767 1.063 1.064 911 -153 -14
Det designfaglige område 1.090 1.182 1.593 1.443 1.444 1 0
Det It-faglige område 1.718 2.310 3.325 3.216 3.022 -194 -6
Det medie- og kommunikationsfaglige område 2.050 2.724 2.973 2.812 2.741 -71 -3
Det pædagogiske område 8.496 10.263 10.375 10.777 10.378 -399 -4
Det samfundsfaglige område 2.043 2.818 3.941 4.264 4.023 -241 -6
Det sundhedsfaglige område 8.444 10.122 13.168 12.542 11.873 -669 -5
Det tekniske område 3.817 4.499 5.971 6.288 6.487 199 3
Det økonomisk- merkantile område 4.870 6.257 9.253 8.728 8.329 -399 -5
Det maritime område     867 884 740 -144 -16
Bacheloruddannelse 34.627 39.586 41.395 42.726 41.591 -1.135 -3
Humaniora 8.977 9.973 9.587 9.598 9.215 -383 -4
Naturvidenskab 4.216 5.627 5.908 5.927 6.076 149 3
Samfundsvidenskab 12.624 14.644 15.910 16.693 15.903 -790 -5
Sundhedsvidenskab 4.816 4.414 4.663 4.754 5.057 303 6
Teknisk Videnskab 1.917 2.553 3.167 3.513 3.675 162 5
Teologi 128 146 190 218 174 -44 -20
Kunstnerisk uddannelse 1.949 2.229 1.970 2.023 1.491 -532 -26
I alt 67.826 80.528 93.924 94.744 91.539 -3.205 -3

Nye dagpengeregler fra 2017

Ny måde at optjene
ret til dagpenge fra 2017