Medlem

Dimittend
Dagpenge

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Af Studie team

Nøgleord Studerende, Videregående uddannelse, Jobudsigter

Uddannelses- og Forskningsministeriet har opgjort ledigheden for nyuddannede kandidater fordelt efter, om de har haft et studiejob eller ej.

Som det fremgår af opgørelsen (se tabel neden for), har personer, som har haft et studiejob, generelt en lavere ledighed efter deres uddannelse. Dette vises også i en tidligere analyse, UFM har udarbejdet om studiejob og efterfølgende beskæftigelse.

Ledigheden er opgjort som den gennemsnitlige bruttoledighedsgrad i 4.-7. kvartal efter dimission, dvs. årsledighedsgraden i andet år efter uddannelsen er afsluttet. Studerende med studiejob er defineret som personer, der sammenlagt har registreret mindst 100 løntimer under kandidatuddannelsen.

2016 2017
Ledighedsgrad Antal Ledighedsgrad Antal
Ikke haft studiejob 15,3 7.676 16,4 6.672
Haft studiejob 9,6 19.154 9,4 18.373

Dansk Industri offentliggjorde i december 2019 en lignende undersøgelse "Studiejob øger sandsynligheden for at komme hurtigt i job som nyuddannet".

Udover at konkludere at studiejob øger sandsynligheden for at få et job efter endt uddannelse, viser analysen fra DI også at jo flere timer den studerende har arbejdet, jo større er sandsynligheden for at være i job et år efter uddannelsens afslutning.

Blandt de studerende som har arbejdet 5-10 timer eller 10-15 timer om ugen i gennemsnit i de sidste to år inden dimission, er henholdsvis 68 pct. og 80 pct. i arbejde i september måned det følgende år. Det samme gælder for blot 38 pct. af de studerende, som slet ikke har arbejdet i de sidste to år inden dimission.

Undersøgelsen fra DI prøver også at finde årsagen til hvorfor der er sammenhæng mellem studiejob og chancen for at komme hurtigt i job efter uddannelsen. DI har således spurgt virksomheder om deres erfaringer med at ansætte nyuddannede akademikere. Lidt over 50% af virksomhederne svarede at de har fastansat en studerende som de har gode erfaringer med fra studiejob, praktik, specialesamarbejde og lign.

Kilde: Dansk Industri