Medlem

Dimittend
Dagpenge

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Af Studie team

Nøgleord Videregående uddannelse, Studerende, Dagpenge

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Socialdemokratiet og DF at nedsætte dagpengesatsen til nyuddannede - den såkaldte dimittendsats.

I 2018 er dimittendsatsen på kr. 13.323, hvilket Regeringen ville nedsætte til kr. 7.182 (2017-niveau), hvilket er et niveau der svarer til kontanthjælp eller godt 1.000 kr. mere end SU-niveau.

Den store nedsættelse skulle ifølge Regeringens forslag dog kun være for nyuddannede uden børn. For nyuddannede med børn var planen ifølge forslaget en nedsættelse på ca. 1.000 kr. pr. mdr.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sagde dog klart nej til forslaget.

Der har fra forskellig side, bl.a. fra brancheorganisationen Danske A-kasser, været fremført kritik af forslaget. Bl.a. fremføres det at det vil betyde at færre vil melde sig ind i en A-kasse, og at "den danske model" dermed vil været truet.

Og ifølge Akademikernes A-kasse, FOA's A-kasse og Dansk Magisterforenings A-kasse, der ifølge tal fra Regeringen er dem der har flest medlemmer, der ville blive berørt af forslaget, lyder det samstemmende, at forslaget vil få unge til at fravælge A-kasserne, og i stedet gå på kontanthjælp.

Kilde: Jyllands-Posten og Netavisen Pio.