Brexit

Dagpenge
A-kasse

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Af International team

Nøgleord International, Brexit

Regeringen har sideløbende med forhandlingerne om en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien forberedt en overgangsordning, der skal sikre rettigheder i blandt andet dagpengesystemet for briter i Danmark og for de danskere, der vender hjem fra Storbritannien.

Der er 2 scenarier afhængig af om Storbritanien udtræder med en udtrædelsesaftale ("ordnet Brexit") eller uden en aftale ("no-deal"). De midlertidige ordninger vil være midlertidige og afvente, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Overgangsordningerne vil gælde, indtil de erstattes af en permanent lov.
Det er regeringens klare udgangspunkt, at den permanente lov skal videreføre de samme rettigheder. I det kommende arbejde med den permanente løsning vil regeringen tage i betragtning, hvilke rettigheder Storbritannien vil tilbyde danske statsborgere.

Hvis Storbritannien udtræder med en udtrædelsesaftale ("ordnet Brexit")

Hvis Storbritannien, Rådet og Europa-Parlamentet inden den 31. januar 2020 godkender den udtrædelsesaftale, EU27 og den britiske regering har forhandlet, vil et ordnet Brexit finde sted den 1. i måneden derefter.

Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne (kapitel 2) træder i kraft efter overgangsperiodens ophør. Indtil da gælder EU-reglerne. Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra udtrædelsen og frem til overgangsperiodens ophør bevarer alle rettigheder, der følger af EU-reglerne.
Og det samme gælder for de danske statsborgere, der flytter til Storbritanien i overgangsperioden, eller vender hjem fra Storbritannien i overgangsperioden.

Efter overgangsperiodens udløb vil vilkårene for britiske statsborgere, der ønsker at flytte til Danmark og danskere der ønsker at flytte til Storbritanien - efter overgangsperiodens ophør, afhænge af, hvad EU og Storbritannien aftaler om det fremtidige forhold. Dette kan først aftales, når Storbritannien er udtrådt af EU. Som udgangspunkt vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at indrejse og tage ophold i en medlemsstat efter overgangsperiodens ophør, skulle ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere.

Hvis Storbritannien udtræder uden en udtrædelsesaftale ("No-deal")

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 regeringens forslag til en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, inden Storbritannien træder ud af EU (loven kaldes "Brexit-loven" . Overgangsordningen betyder, at britiske statsborgere i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set har samme rettigheder som i dag. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, vil et no-deal Brexit finde sted d. 31. januar 2020, i hvilket tilfælde den danske overgangsordning træder i kraft. Ordningen vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov. Ordningen vil derfor være midlertidig og afvente, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Hvis den danske overgangsordning træder i kraft, betyder det, at britiske statsborgere i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set har samme rettigheder som i dag. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande.

Den danske overgangsordning suppleres af en EU-forordning, der sikrer retten til at få taget perioder med optjening fra Storbritannien i betragtning ved adgang til ydelser i medlemsstaterne, hvis de er tilbagelagt før Brexit. Forordningen vil træde i kraft på udtrædelsesdatoen.

Brexit-loven sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

Medregning af medlems- og arbejdsperioder for ret til dagpenge ifølge Brexit-loven

Herboende britiske statsborgere
Britiske statsborgere, der bor eller arbejder i Danmark den 31. januar 2020 og deres familiemedlemmer, vil grundlæggende få videreført alle eksisterende rettigheder.

For at kunne få dagpenge, skal man have været medlem af en a-kasse i et år, og opfylde indkomstkravet. Til opfyldelse af disse to krav (forsikringsperiode og indkomst/beskæftigelsesperioder) gælder stadig samme princip om medregning for de perioder. Det gælder dog kun perioder i Storbritannien og EU-lande fra før udtrædelsesdatoen. Dog kan familiemedlemmer, der har fast ophold i Storbritannien den 31. januar 2020 og først indrejser i Danmark senere, få medregnet perioder indtil indrejsedatoen. Jfr. Brexit-loven §10, stk. 2.

Danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden
Ligesom briter, der allerede er bosat i Danmark den 31. januar 2020, vil danskere og andre EU-borgere, der bor eller arbejder i Storbritannien den 31. januar 2020, have ret til at få medregnet forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra Storbritannien.

Det gælder også perioder efter den 31. januar 2020 for de danskere og EU-borgere, der vender tilbage til Danmark efter den 31. januar 2020, jfr. Brexit-loven §10, stk. 1.

Eksport af dagpenge ud af Danmark efter Brexit

Der kan efter den 31. januar 2020 ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge fra Danmark til borgere i Storbritannien.
Det gælder for alle borgere (danskere, EU-borgere og britiske borgere), der opholder sig i Storbritannien, og også for britiske borgere, der opholder sig i et andet EU-land.

Barselsdagpenge
Aktuelle modtagere af barselsdagpenge, der opholder sig i Storbritannien, vil fortsat efter den 31. januar 2020 have adgang til udbetaling af ydelsen, og fremtidige berettigede modtagere vil også have ret til udbetaling af ydelsen, såfremt de ved barslens begyndelse har opholdt sig i Danmark.

Grænsearbejdere kan dog få udbetalt ydelsen, selvom de ikke har opholdt sig i Danmark ved barslens begyndelse, hvis barselslovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

Læs mere om Brexit og konsekvenser for A-kasse og dagpenge