Skip to content

Meget få EU-borgere får hurtig adgang til dagpenge

Af Anders Weber

Nøgleord Eu-borger, International, Dagpenge

18 EU-borgere fik dagpenge delvist optjent i hjemlandet

Det er således at Danmark som medlem af EU er omfattet af en forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Aftalen gælder alle EØS-lande og Schweiz.

EU-borgeres ret til frit at tage arbejde inden for EU betyder også, at de har ret til dagpenge i Danmark.

EU-borgere kan endvidere medtage optjente rettigheder i forhold til dagpengesystemet fra hjemlandet og dermed få dagpenge hurtigere.

Den billigste A-kasse?

Se pris sammenligning af
alle A-kasser
i Danmark

EU-borger der kommer til Danmark, skal dog have arbejdet i Danmark i mindst 296 timer inden for tre måneder for at kunne medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra hjemlandet. For at få dagpenge skal man have været medlem af en dansk a-kasse i mindst ét år og have haft en indkomst på mindst 223.428 kr. (i 2017) inden for de sidste 3 år. Læs mere om indkomstkravet.

Disse muligheder, som naturligvis også gælder den 'modsatte vej' for danskere der rejser til et andet EU-land, har ført til en debat i Danmark om at EU-borgere ville rejse til Danmark for at få offentlige ydelser.

Nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet imidlertid at kun meget få personer har fået hurtigere adgang til dagpenge p.g.a. EU-forordningen.

Helt præcist viser tallene at kun 18 EU-borgere i 2015 fik tilkendt dagpenge i Danmark, efter at have optjent dele af dagpengeretten i hjemlandet.

I alt godt 6.600 andre EU/EØS-borgere fik i 2015 dagpenge i Danmark, men de havde alle optjent retten på helt samme vilkår som alle danskere der modtog dagpenge.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet og Berlingske.

Relateret indhold om A-kasse:
De aktuelle dagpengesatser.