Skip to content

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere

Af Anders Weber

Nøgleord Studerende, Videregående uddannelse

Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med tre måneder i perioden fra 2012 til 2016. Ser man på tilsvarende bachelorstuderende, er der tale om et fald på en halv måned. Dette gælder for studerende, der uden afbrydelser fuldfører deres uddannelse. Faldet i studietiden skal bl.a. ses i lyset af fremdriftsreformen, der blev implementeret fra 2014 med mål om at reducere den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder på universiteterne frem mod 2020.

Gennemsnitlig studietid for bachelor- og kandidatstuderende grafik der viser udviklingen fra 2012-2016 i den gennemsnitlige studietid for bachelor- og kandidatstuderende

Størst fald fra 2015 til 2016

Studietiden er blevet gradvist reduceret de seneste år, men det største fald er sket fra 2015 til 2016, hvor den gennemsnitlige studietid for kandidatstuderende er blevet reduceret med halvanden måned.

Husk at melde dig ind i en A-kasse

Gratis for studerende
Se vores guide

Yngre dimittender

Både bachelor- og kandidatstuderende er gennemsnitligt yngre ved studiestart i perioden fra 2012 til 2016. Hvor bachelorstuderende i gennemsnit er 2,4 måneder yngre, er kandidatstuderende 3,6 måneder yngre, når de starter på deres uddannelse.

Sammen med den reducerede studietid, betyder det, at de studerende i gennemsnit er yngre, når de dimitterer. Bachelorstuderende, der dimitterede i 2016, er tre måneder yngre, end dem der dimitterede i 2012. Dimittendalderen for tilsvarende kandidatstuderende er faldet med syv måneder.

Sæt dig ind i dine dimittendrettigheder

Læs artikel
Se vores guide

Forskelle blandt fagområderne

Der er sket et fald i den gennemsnitlige studietid for kandidatuddannelser blandt alle af de seks største fagområder. Dog er der store forskelle i omfanget af faldet. De to største fagområder samfundsvidenskab (Akademikernes A-kasse) og humanistisk (MA A-kasse) og teologisk har oplevet et gennemsnitligt fald på hhv. to og fem måneder i perioden fra 2012 til 2016. Faldet har samtidig reduceret forskellen i studietid blandt fagområderne, der i 2016 ligger meget tættere på hinanden end i 2012.

Gennemsnitlig studietid for kandidatstuderende fordelt på fagområder der er sket fald i studietiden på alle fagområder

Reduceret studietid på alle universiteter

Reduceringen i studietid på kandidatuddannelser er en tendens som ses på alle otte danske universiteter i perioden fra 2012 til 2016. Eksempelvis oplever Syddansk Universitet og Aarhus Universitet et fald på fem måneder og Roskilde Universitet og Københavns Universitet et fald på fire måneder. Det mindste fald ses på Aalborg Universitet, men det skal bl.a. ses i lyset af, at universitetet i forvejen har den korteste studietid.

I perioden 2012-2016 er der sket fald i studietiden for kandidatstuderende på alle otte danske universiteter

Udviklingen med kortere studietid ses ligeledes i tilsynstal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fra juni 2017.

Kilde: Danmarks statistik.

Relaterede indhold om A-kasse: Bachelor og A-kasse - læs guide.