Skip to content

Her tjener kvinder mere end mænd

Af Anders Weber

Nøgleord Kønsroller, Lønmodtager

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik.

Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. For kvinder var den 233 kr. og for mænd 269 kr. Mænd tjente således i gennemsnit 36 kr. mere i timen end kvinder, svarende til 15 pct. I to tredjedele af alle arbejdsfunktioner blandt almindelige lønmodtagere uden ledelsesansvar tjente mænd i gennemsnit mindst 5 pct. mere end kvinder. Lønforskellen i mændenes favør var særligt stor inden for arbejdsfunktioner, der er kendetegnet af høje lønninger, fx inden for finans (FTF A-kasse) og økonomi, marketing og PR (CA A-kasse), samt advokater, dommere og læger ( Akademikernes A-kasse).

eksempler på arbejdsfunktioner hvor mænd tjener mere end kvinder

Danmarks bedste A-kasse?

Se hvem vi mener der er
den bedste A-kasse
i Danmark

Mere ligestilling inden for arbejdsområder hvor flertallet er kvinder

Lønmæssigt var der mest ligestilling inden for arbejdsfunktioner domineret af kvinder. De arbejdsfunktioner, hvor kvinder i gennemsnit tjente mere end mænd, var ligeledes inden for fag, hvor kvinder selv var i flertal, fx omsorgsarbejde (FOA A-kasse). I de jobs, hvor kvinder tjente mere end mænd, var lønforskellen ift. mænds løn dog væsentligt mindre end i de højtlønnede jobs, hvor der var en stor lønforskel i mændenes favør.

arbejdsfunktioner hvor kvinder typisk tjener mere end mænd

Størst lønforskel blandt de 35+-årige inden for finans og regnskab

Alder er en faktor, der har en stor betydning for lønnens størrelse, uanset køn. Men alder har ofte også en betydning for størrelsen af lønforskellene mellem kønnene.

For arbejde inden for finans, regnskab og matematik tjente mænd i aldersgruppen 18-34 år i gennemsnit 15 pct. mere end kvinder. For aldersgrupperne 35-49 og 50+ år er lønforskellen over dobbelt så stor, hhv. 35 og 33 pct. For alle aldersgrupper skyldes tre fjerdedele af lønforskellen en forskel i basisfortjeneste. Udover basisfortjenesten er der stor forskel på størrelsen af personalegoder og uregelmæssige betalinger. Mænd i alderen 35-49 år fik tildelt 2,6 gange mere i uregelmæssige betalinger - såsom bonus - end kvinder og 2,9 gange mere i personalegoder.

For omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, hvor kvinderne tjente mere end de mænd, der laver det samme type af arbejde, er forskellene betydelig mindre. Der er næsten ingen forskel mellem mænds og kvinders løn blandt 18-34 og 35-49-årige. Men der er en beskeden lønforskel for aldersgruppen 50+ år, hvor kvinder tjente 4 pct. mere end mænd med den samme arbejdsfunktion.

Kilde: Danmarks Statistik.

Relateret indhold om A-kasse:
Arbejder din A-kasse for ligeløn? - Se undersøgelse af forskellige fagforbunds initiativer på ligelønsområdet.