Skip to content

Flere EU-borgere på dansk SU

Af Anders Weber

Nøgleord International, Su, Studerende, Unge

Stor stigning i EU-borgere, der arbejder og modtager SU i Danmark, får regeringen til at kræve en analyse og værn, der kan bremse udviklingen.

EU-domstolen har den 21. februar 2013 afsagt dom i sag C-46/12, L.N. Sagen har betydning for udlændinges ret til SU efter EU-retten

Det følger af dommen, at EU-borgere, der studerer i Danmark og samtidig har reel og faktisk beskæftigelse i et sådan omfang, at de får status af 'arbejdstager' efter EU-retten, ikke kan nægtes SU, der gives til danske statsborgere. I praksis betyder det at EU-borgere der blot arbejder 10 til 12 timer om ugen ved siden af studierne, får status som såkaldt 'vandrende arbejdstagere', og de får dermed samme ret til SU som danske studerende.

Det betyder, at EU-borgere, der indrejser til Danmark med det hovedformål at studere, i modsætning til tidligere praksis har ret til SU, hvis de samtidig har status som arbejdstagere.

Studerende får gratis A-kasse

Alle der er studerende på en uddannelse der giver ret til dagpenge efter studiet kan få gratis A-kasse i op til 5 år imens de studerer.
Læs om gratis A-kasse

I forhold til 2013 var der i februar i år godt 5.000 flere EU-borgere, der benyttede den model, viser nye tal fra regeringen.

Det er EU-borgere fra Rumænien der har det største antal studerende i Danmark under denne model. Derefter følger studerende fra Litauen, Ungarn, Bulgarien, Polen og Tyskland.

De udenlandske studerende søger især optagelse på de engelskprogede erhvervsakademi-uddannelser.

Se hele artiklen på jyllands-posten.dk.

Ekstra info: Når en EU-borger gennemfører en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, vil vedkommende kunne få dagpenge på dimittend-vilkår. Vedkommende har mulighed for at 'tage dagpenge' med sig tilbage til sit EU-hjemland for at søge job i 3 måneder. Om muligheden for overførsel af dagpenge - se mere her.

Læs mere om udlændinges ret til at studere i Danmark