Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 106 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • som svar til: Unemployment benefit as a newly graduate #342
  support
  Keymaster

  Hi,

  neither an EU certificate nor a CPR number is necessary to fulfill the requirement for residence and stay in Denmark.

  You need to be able to prove for the A-kasse that you stay/live in Denmark. It’s ok to stay with a friend if you don’t have your own address. The formal documents is not important. The important thing is that you live in Denmark.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Unemployment benefit as a newly graduate #339
  support
  Keymaster

  Hi,

  the rule for graduates states that you must have residence and actually stay in Denmark. So registering an address is enough if you also actually stays at the address/in Denmark.

  Hope it helps.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Internship #336
  support
  Keymaster

  Hi,

  you don’t tell us so much, but the generel rule is that you can not get unemployment benefits (“dagpenge”) if you are not fully available for the labor market. If you are in an internship you will not be available for the labor market.

  You don’t tell us if you already are member of an A-kasse. But after you have graduated you can sign up for A-kasse and will be able to get dagpenge as a newly graduate.

  After you have been approved for dagpenge there will be some activities you can participate in and at the same time receive dagpenge. One of these is “virksomhedspraktik”.
  As a graduate on “dimittenddagpenge” you can have up to 8 weeks virksomhedspraktik while receiving dagpenge.

  Read our guide for graduates here: https://www.a-kasser.dk/graduates/

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: G-dage udregning på 4 uger #333
  support
  Keymaster

  Hej Lotte,

  vi kan desværre ikke gå ind i en nærmere beregning dine arbejdstimer. Det må du tage med din A-kasse.

  Men beskæftigelseskravet (74 timer) lyder således:

  Lønmodtageren skal sammenlagt have haft et antal faktiske arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger
  (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret.

  Vi har information på vores hjemmeside om G-dage, som måske kan hjælpe dig med at forstå reglerne.

  Artikel: https://www.a-kasser.dk/ændring-af-dagpengeregler/g-dage.html
  Pjece: https://www.a-kasser.dk/materiale/dagpenge/g-dags-pjecen-okt-2018.pdf

  Håber det kan hjælpe dig.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Dobbelt trækning #330
  support
  Keymaster

  Hej Camilla,

  det er ikke muligt for mig at svare på det du spørger om. Jeg skal kende flere detaljer. Men din A-kasse kan selvfølgelig ikke trække dig flere gange for “de samme dage” hvor du ikke har været til rådighed.

  Så hvis du fortsat er i tvivl så må du bede om konkret oplysning om for hvilke dage der er trukket, og den konkrete årsag til at der trækkes de pågældende dage. F.eks. hvad ligger der mere præcist i “regulering arbejde”?

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Dobbelt trækning #327
  support
  Keymaster

  Hej,

  Du bliver indplaceret i din ret til dagpenge fra den 1. i den måned, hvor du begynder at bruge af dagpengeperioden.

  Man kan kun få dagpenge for de dage hvor man står til rådighed, og du kan ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis du er under uddannelse (hvilket du var i de første 3 dage af måneden). Derfor skal A-kassen modregne for de 3 dage.

  Til gengæld vil du jo så have de 3 dage ekstra dagpenge i den “anden ende”, hvis du skulle end med at have behov for hele din dagpengeperiode. Du bruger kun af dagpengeretten for de timer du får udbetalt.

  Jeg forstår dog ikke helt om du siger at A-kassen har modregnet 3 eller 6 dage? A-kassen kan ikke modregne de samme dage flere gange.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Dagpenge og uddannelse #325
  support
  Keymaster

  Hej,

  din nuværende 2-årige dagpengeperiode vil blive sat på pause hvis du starter en ny uddannelse. Så du kan vende tilbage og få dagpenge igen, men det skal blot være inden der er gået 3 år fra dagpengeperiodens start. 3 år er således den maksimale periode hvori du kan bruge din 2-årige dagpengeret.

  Du vil i givet fald kunne få det der er tilbage af din nuværende 2-årige dagpengeperiode, efter du afslutter EUS.

  Hvis en ny uddannelse opfylder kravene til at få dimittend-dagpenge, kan du få en helt ny 2-årig dagpengeret efter afslutning af den nye uddannelse.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Unemployment benefit after double degree #320
  support
  Keymaster

  Hi,

  I assume you ask about the possibility to get unemployment benefits as a newly graduate.

  There are some conditions you must meet:
  1. You had a permanent address in Denmark no later than one day before the start of your education.
  2. You are in Denmark no later than 14 days (including weekends) after graduation. This correspondents with the 2 weeks deadline for
  signing up for A-kasse.
  3. You must have completed an education of a duration of at least 1½ year duration (90 ECTS points).
  4. The education must be public recognized. If you are entitled to receive SU it means its public recognized.

  I do not know enough about the erasmus mondus programme, to tell if it meets the condition of being public recognized in Denmark. I have tried to look at https://www.su.dk/, to find out if Erasmus programmes are SU-eligible. If an education is SU-eligible in Denmark, then its also public recognized.

  I have read about the two-year MSc programme in Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA) here: https://em-sufonama.eu/about/. It’s a 2 year education (120 ECTS point), so it meets the requirement of duration.

  If its public recognized and you also meet the requirements of living in Denmark right before starting education and again at latest 14 days after finishing, then you should be able to get unemployment benefits as a graduate.

  If you can get benefits you should sign up as fully insured if you are able and willing to work full-time. Only if you want to work less than 30 hours per week, it can be an option to sign up for part-time membership in A-kasse.

  Finally, remember the 14 days deadline for graduates to sign up for A-kasse.

  Read more here: https://www.a-kasser.dk/graduates/

  Best regards,
  Anders, A-kasser.dk

  som svar til: PhD student and A Kasse? #316
  support
  Keymaster

  Hi,

  with an Establishment Card you are not allowed to receive unemployment benefits for new graduates (dimittenddagpenge) or any public assistance under the terms of the Active Social Policy Act (lov om aktiv socialpolitik) during your stay in Denmark.

  However its allowed to receive “normal” Unemployment benefits (“dagpenge”) as salaried A-kasse member. If you are paid salary as PhD student you can sign up in A-kasse as salaried individual and earn right to dagpenge (see requirements).

  BUT as an non EU citizen it only gives meaning to pay for A-kasse if you will have the right to work and stay in Denmark after loosing a job. Your residence Card must allow you to take any job with one day notice. A residence/work permit limited to one job/one employer is not enough. We do not guide about different resident Schemes, i.e. Establishment Card. You musk ask the responsible Authority (SIRI) whether you have right to take any job with one day notice.

  In the 6 months job search period you are only allowed to look for and apply for jobs, you are not allowed to work fulltime. So therefore you can not get Unemployment benefits in the 6 months job-search period.

  As always you should also contact an A-kasse, and get their opinion about your options.

  Let me know if you have further questions.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Flytte tilbage til Danmark på dagpenge #315
  support
  Keymaster

  Hej Lotte,

  først undskyld for det sene svar.

  Du er korrekt forsikret nu og forstår reglerne om pendlere, kan jeg se ud af dit spørgsmål.

  Da du flytter mellem to nordiske lande (og EU-lande) kan du overføre optjente rettigheder i A-kasse mellem de to landes
  A-kasse systemer.

  Hvis du igen vender tilbage til Danmark, kan du få overført anciennitet fra den svenske A-kasse til den danske.

  Da der i givet fald vil være gået MINDRE end 5 år siden du var medlem af en dansk A-kasse, kan du umiddelbart få overført dine optjente rettigheder fra den svenske A-kasse til den danske, jfr. Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014, Artikel 10.
  Bare husk at du skal søge om (gen-)optagelse i en dansk A-kasse inden der er gået 8 uger fra du ophørte med at være forsikret i Sverige. Vi anbefaler at du først melder dig ud af den svenske når du er optaget i en dansk A-kasse.

  Går der mere end 5 år før du flytter tilbage til Danmark (siden du sidst var medlem af en dansk A-kasse), skal du opfylde et arbejdskrav (mindst 296 timer inden for 3 måneder) før du kan overføre din anciennitet til den danske A-kasse.

  Er du ledig når du flytter tilbage til Danmark, vil A-kassen først beregne om du er dagpengeberettiget. Her skal du opfylde de danske krav for ret til dagpenge. Er du det, vil de trække den periode fra du allerede har fået dagpenge i Sverige. Resten af den 2-årige dagpengeperiode vil du kunne få dagpenge i Danmark.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Tæller feriepenge virkelig som en hel måneds indtægt? #307
  support
  Keymaster

  Hej,

  det er fastsat i lovgivningen hvad der skal medgå i beregningsgrundlaget. Det fremgår af Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen §3:

  Her fremgår bl.a. at A-indkomst, der er indberettet i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister skal indgå i grundlaget.

  A-indkomst er en medarbejders primære indtægt, som der skal betales skat af. Det hedder A-skat. A-indkomsten er ikke kun den basale løn (eller SU eller dagpenge), men for eksempel også provision, honorarer, feriepenge samt fri kost og logi (kilde: Dataløn).

  Feriepenge beskattes derfor som løn, og derfor skal A-kassen medtage det som indkomst.

  Der er andre eksempler på det uheldige i at en enkelt måned med lav indkomst, f.eks. også hvis man kun har arbejdet få timer, kan få uheldige konsekvenser for dimittender, der skal have beregnet en ny dagpengesats. Se denne sag.

  Reglerne siger desværre at A-kassen skal medregne alle måneder med indkomst (bl.a. A-indkomst) siden afslutning af uddannelsen, og udfra det beregne et gennemsnit.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Enquiry if I could obtain the benefit as I am non-EU student #305
  support
  Keymaster

  Hi,

  in your 4-6 months job search period, you can not get unemployment benefits. The job search permit only allows you to search for job, not actually work. If you find a job you need to apply for residence permit based on that job.

  In generally as non-EU citizen its only possible to get unemployment benefits (“dagpenge”) in Denmark if you have a permanent residence permit.

  Let me know if you need more help.

  Best regards,
  Anders Weber, http://www.a-kasser.dk

  som svar til: Dagpenge efter et års pause/rejse #300
  support
  Keymaster

  Hej,

  du kan godt rejse i en periode, hvis blot du opfylder indkomstkravet den dag du søger om dagpenge i din A-kasse, og forudsat at du selvfølgelig fortsætter med at betale A-kasse kontingent.

  Du skal dog være opmærksom på at indkomstkravet i 2022 er på kr. 246.924. Det vil sige den dag du søger om dagpenge vil A-kassen gå 3 år tilbage og se om du har fået indberettet en samlet indkomst på mindst kr. 246.924.

  Bemærk at til opfyldelse af indkomstkravet, kan der maksimalt medregnes kr. 20.577 pr. måned. Det vil sige at hvis du har haft måneder med indkomst over kr. 20.577 så er det kun kr. 20.577 der kan indgå til opfyldelse af indkomstkravet.

  I praksis betyder det at man altid skal have haft mindst 12 måneder med indkomst. 12×20.577 = kr. 246.924.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Máster student with part time job and SU #298
  support
  Keymaster

  Hi,

  to avoid quarantine for self-inflicted unemployment you must have stopped working before your graduation date. So if the graduation date is the day for your thesis defense, then you must have stopped working at latest the day before.

  It dosen’t matter if you get paid salary later (for your work performed up to your graduation date).

  It is not relevant whether the job is only for students or not.
  SU will stop automatically at graduation, and is not relevant i relation to unemployment benefits.

  Let me know if you have some comments.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: beregning af dagpengesats #295
  support
  Keymaster

  Hej,

  seniorjob og efterløn er desværre uden for det vi normalt rådgiver om.
  Men jeg har prøvet at undersøge det lidt og fundet følgende på HK.dk:

  “Går du på efterløn efter et seniorjob, beregner vi ikke en efterlønssats. Din efterlønssats vil højst være 91% af den maksimale dagpengesats.”

  Se evt. her: https://www.hk.dk/akasse/efterloen/efterloenssatser

  Jeg kan desværre ikke hjælpe dig mere, idet jeg ikke kender alle reglerne om efterløn og seniorjob nok til at kunne vejlede dig.

  Du bør spørge din A-kasse.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 106 i alt)