Forum Replies Created

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 87 total)
 • Forfatter
  Indlæg
 • som svar til: Moving abroad, 4-week period and supplementary cash benefits #279
  support
  Keymaster

  Hi,

  you have to be registered as wholly unemployed for 4 weeks. If you are a citizen of the country you want to travel to, however, only 1 week applies.

  So, if you are a british citizen and want to search for job in UK, you only need to be registered 1 week as wholly unemployed before leaving Denmark.

  Hope it helps.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: 3F a-kasse ville ikke overflytte mig til anden a-kasse #275
  support
  Keymaster

  Hej,

  du skal melde dig ind i en ny a-kasse, så vil den nye A-kasse sørge for at kontakte 3F og flytte dit medlemskab.
  3F kan ikke nægte at overflytte dit medlemskab.

  Men du er velkommen til her på siden at oplyse hvorfor 3F ikke vil overflytte dig. Hvad angiver de som årsag?

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Dagpenge/ Max 21 timer pr uge #273
  support
  Keymaster

  Hej,

  de generelle rådighedsbetingelser fremgår af Bekendtgørelse om rådighed, kapitel 2. § 9, stk. 1 lyder således:

  “Et medlem skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen.”

  Fuldtidsforsikrede A-kasse medlemmer skal dermed stå til rådighed for fuldtidsarbejde (37 timer om ugen) og deltidsforsikrede medlemmer skal stå til rådighed for 30 timer om ugen.

  Så du har ret, hvis ikke du kan stå til rådighed i mindst 30 timer om ugen, så kan A-kasse systemet ikke hjælpe dig.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Keeping a-kasse while doing traineeship abroad #270
  support
  Keymaster

  Hi,

  according to the EU coordination of social security systems, you must be insured against unemployment in the country where you work. And you can only be member of the Unemployment Insurance in one EU-country at a time.

  However there are few exceptions to this main rule – if you are posted by a danish employer, work as cross-border worker, or work in more than one EU-country at a time. As I see it you are not covered by any of the exceptions.

  The persons covered by the coodination is persons doing “activity as an employed person” or similar activity (Article 1a).

  In the definition in Article 1a, it says that ‘activity as an employed person’ means any activity or equivalent situation treated as such for the purposes of the social security legislation of the Member State in which such activity or equivalent situation exists.

  I do not have the knowledge to say if your internship “paid” with a monthly grant is considered “activity as an employed person”.
  I think you need to find out of this by asking the Belgian Authorities (or maybe Udbetaling Danmark can help you).

  If your internship is considered as an “activity as an employed person”, you must become member of the Belgian Unemployment Insurance. You need a PD U1 document to transfer your rights from the danish A-kasse.
  When you return to Denmark you get a new PD U1 from the Belgian Insurance system, and you can use that to transfer rights to the danish A-kasse.

  Because your internship is unpaid it can not be used to earn rights in the danish A-kasse system, but if you return to Denmark before your 3-year reference-period expires (the period in which your 2 years dagpengeperiod must be used), you can continue to receive the remaining period with dimittend-dagpenge.

  Let me know if you have any comments.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Kan jeg få dagpenge med en norsk uddannelse? #266
  support
  Keymaster

  Hej,

  for at kunne få dimittend-rettigheder i A-kassen som nyuddannet, skal opfyldes krav til uddannelsen og et bopælskrav.
  Bopælskravet er kun opfyldt hvis du boede i Danmark umiddelbart inden du startede uddannelsen og igen senest 14 dage efter afslutning af uddannelsen.

  Derimod er det ikke et krav at selve uddannelsen tages i Danmark eller fra en dansk uddannelsesinstitution.

  I sig selv er det derfor ikke et problem at du tog uddannelsen i Norge, men du skal have boet i Danmark umiddelbart inden du startede uddannelsen i Norge.
  Det gjorde du ikke, så derfor har du ikke ret til dimittend-dagpenge fra en dansk A-kasse.

  Derfor er det ikke relevant at svare på dit andet spørgsmål. Men hvis du er interesseret i at læse om reglerne for grænsependlere i forhold til A-kasse og dagpenge, kan du læse vores artikel herom.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Holiday during unemployment benefits #264
  support
  Keymaster

  Hi,

  I assume you talk about the holiday with “feriedagpenge” you earn as unemployed on dagpenge.
  No, there is no obligation to take the earned holiday days with holiday benefits from the A-kasse.

  Some definitions:
  The holiday year(Ferieåret) is the year in which the right to 5 weeks paid holiday is earned. A person on dagpenge also earns right to 5 weeks holiday with “feriedagpenge”.

  The holiday year is the year that runs from 1 September to 31 August of the following year (12 months).

  Earnings of holiday benefits/days are done on an ongoing basis and monthly during the holiday year.

  The right to holiday benefits (feriedagpenge) is a conditional right, meaning that there are some conditions you must meet before you can get the holiday benefits paid.

  The earned days with holiday benefits are held during the holiday period (ferieafholdelsesperioden), which runs until 31 December after the end of the holiday year (16 months). This means that holidays earned in the period 1 September 2020 to 31 August 2021 can be taken in the period 1 September 2020 to 31 December 2021.

  Its possible to save up days, but they must be held within the end of the “ferieafholdelsesperiode”.

  It’s not possible to transfer holiday benefits/days to the following holiday year, nor can a cash payment be made after the end of the holiday year for unpaid days with the right to holiday benefits.

  So if you dont take holiday before 31 December 2021, the days/holiday benefits will be lost. And You must apply for holiday benefits no later than 31 January of the following holiday year. Ie. on 31 January 2022 for holidays that you have taken in the period 01.09.20-31.12.21. If you apply later, you will lose the right to them.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Dagpengeret efter kosmetologuddannelse #262
  support
  Keymaster

  Hej,

  for at en uddannelse kan give ret til dagpenge efter færdiggørelsen (dimittend-rettigheder), skal uddannelsen være SU-berettiget eller være omfattet af lov om erhvervsuddannelser. Endvidere skal uddannelse have en varighed af minimum 18 måneder.

  Du kan læse mere i denne artikel om hvilke uddannelser der giver ret til dagpenge på dimittend-vilkår.

  Jeg kan forstå at din datter har gået på en (privat) uddannelse ved navn “kosmetolog”. En privat uddannelse kan kun give ret til dagpenge, hvis den er godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til SU, og i øvrigt opfylder kravene til dimittend-rettigheder.

  Det er meget få private uddannelser der er godkendt til SU. Men på listen findes faktisk en kosmetolog-uddannelse (CIDESCO, København), så hvis det er den din datter har deltaget kan den muligvis give ret til dimittend-dagpenge, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt.

  Derfor kan din datter ikke på baggrund af kosmetolog uddannelsen få dagpenge. Så det ser ud til at din datter skal optjene ret til dagpenge på helt normale vilkår, det vil sige hun skal have en minimum indkomst over en 3 årig periode – og være medlem af en A-kasse i et år – før hun er berettiget til dagpenge.

  Hun vil dog afhængig af formueforhold, være berettiget til kontanthjælp indtil hun finder et job.

  Håber det var svar på jeres spørgsmål, ellers vend tilbage igen.

  Med venlig hilsen

  Anders, A-kasser.dk

  support
  Keymaster

  Hej,

  i forhold til din ret til dagpenge gør det ingen forskel hvornår du dimitterer, eller hvor lang tid du tager om at gennemføre din uddannelse. Dog skal uddannelsen være normeret til minimum 18 måneder/3 semestre.

  Her ser man kun på om din uddannelse berettiger til dagpenge, og det gør din.

  Jeg går ud fra at du er (gratis) studiemedlem nu af DSA. Hvis du har været medlem i mindst 1 år når du er færdig med uddannelsen til juni, så har du ret til dagpenge umiddelbart efter du dimitterer.

  Så du skal bare sørge for at meddele DSA at du ønsker ændring til dimittendstatus, senest 14 dage efter du afslutter din uddannelse.

  Med venlig hilsen

  Anders, A-kasser.dk

  support
  Keymaster

  Hej,

  Dagpenge på dimittend-vilkår:

  For at kunne få dagpenge som dimittend efter de danske regler, skal hun have boet i Danmark senest dagen før start af uddannelsen og igen senest 14 dage efter afslutning af uddannelsen.

  Derimod kan hun godt have boet på Island i løbet af uddannelsen. Man kan således godt få dimittend-rettigheder baseret på en uddannelsen taget i udlandet, MEN altså kun hvis man som nævnt opfylder opholdskravet i DK før/efter uddannelsen.

  Desuden skal uddannelsen være normeret til min. 18 måneders varighed og være SU-berettiget (eller for udenlandske uddannelser opfylde de samme krav).

  Dagpenge på normale vilkår:

  Ifølge EU-reglerne kan man overføre optjente rettigheder (medlemsperioder og beskæftigelse) i arbejdsløshedssystemet mellem landene.

  Der er nogle betingelser der skal opfyldes før man kan overføre rettigheder f.eks. fra Island til Danmark. Hun skal for det første have været medlem af en A-kasse (eller tilsvarende i Island) og hun skal senest 8 uger efter hun meldte sig ud af A-kassen på Island, have indmeldt sig i en dansk A-kasse.

  Det er samtidig et krav, at hun forud for sin ledighed har fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder. Arbejdet skal udføres i Danmark.

  Tage arbejdsløshedsunderstøttelse med fra Island:

  Endelig er det mulighed for – også ifølge EU-reglerne – at tage dagpenge med fra sit hjemland i op til 3 måneder for at søge job i et andet EU/EØS-land.

  Her er der også nogle betingelser man skal opfylde. Bl.a. skal hun på afrejse-tidspunktet fra Island være berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse på Island.

  Vi har en artikel om denne mulighed. Artiklen er dog den omvendte situation at en dansker ønsker at tage dagpenge med til et andet EU-land for at søge job.
  Men betingelserne er de samme. Der er tale om EU-regler der gælder på tværs af EU/EØS/Norden.

  Artiklen kan læses her.

  Håber det er svar på dit spørgsmål, ellers må du vende tilbage.

  Med venlig hilsen

  Anders Weber, A-kasser.dk

  support
  Keymaster

  Hej,

  din finansøkonom uddannelse var i sig selv nok til at få dagpenge, men det var jo ikke aktuelt for dig dengang du var færdig med finansøkonom.
  Man skal tilmelde sig senest 14 dage efter endt uddannelse for at kunne gøre brug af den såkaldte “dimittend-regel” i A-kassen, og så har man i øvrigt retten til at begynde at få dagpenge, i op til 2 år derefter.

  Men den mulighed har du desværre ikke længere.

  Hvis du vælger nu at gå i gang med en overbygning af min. 18 måneders varighed, kan overbygningen i sig selv give ret til dagpenge bagefter.

  Dernæst er der dit 2-årige praktik/trainee forløb. Dette er ikke en offentlig anerkendt uddannelse, forstået på den måde at praktik/trainee forløbet ikke er SU-berettiget eller en lærlinge- eller elevuddannelse. Derfor giver praktik/trainee-forløbet ikke i sig selv ret til dagpenge, som en egentlig uddannelse med SU på en skole (f.eks. finansøkonom) gør. Læs mere om hvilke uddannelser der giver ret til dagpenge.

  I den her sammenhæng sammenlignes dit trainee forløb derfor med ganske almindeligt lønnet arbejde (hvad det jo også er).
  Så her skal du have været medlem af en A-kasse i et år, før du kan blive berettiget til dagpenge. Læs om de generelle regler for dagpengeret (som lønmodtager).

  Reglerne er klare på det område (dagpengeret eller ej), og der er desværre ikke nogle smuthuller, hvorpå man hurtigt kan komme ind i A-kasse systemet, hvis man (uventet som i din situation) får brug for det.

  Har du ikke nogen betydelig formue eller anden indkomst, har du jo mulighed for at søge kontanthjælp, men det er du nok klar over.

  I øvrigt held og lykke med at finde nyt job.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Dimittend-dagpenge efter kortere ansættelse? #242
  support
  Keymaster

  Hej,

  Nej, en ansættelse efter at du er færdiguddannet, vil ikke betyde noget for den ret (til dagpenge) du allerede har optjent som nyuddannet.

  Ligesom lønmodtagere optjener ret til dagpenge gennem arbejde, så optjener studerende ret til dagpenge ved at færdiggøre en
  erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneder varighed.

  Når man først har optjent retten har man en periode inden for hvilken man skal gøre brug af dagpengeretten.
  Det gælder også for nyuddannede. Du skal (begynde at) gøre brug af din ret INDENFOR 2 ÅR, ellers bortfalder din ret til dagpenge på
  dimittendvilkår.

  Du kan naturligvis kun få dagpenge fra det tidspunkt du er ledig.

  Du skal endvidere være opmærksom på at man som dimittend i A-kassen, har mulighed for at få genberegnet sin dagpengesats, når man har haft 3 måneders arbejde i et ansættelsesforhold som afsluttes efter færdiggørelsen af uddannelsen. Det kan dog tidligst ske når der er gået mindst 6 måneder efter, at du afsluttede din uddannelse. Din nye dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af din lønindtægt efter du har afsluttet din uddannelse.

  Du skal være opmærksom på at deltidsjob med kun få timer om ugen kan få uheldige konsekvenser for din dagpengesats, idet A-kassen skal beregne din dagpengesats på baggrund af din indtægt optjent efter dimittering. Se denne artikel.

  Arbejder du kun deltid (alt under 37 timer pr. uge) har du også den mulighed at du i maksimalt 30 uger kan få supplerende dagpenge.
  Er det tilfældet anbefaler vi at du spørger din A-kasse nærmere om muligheden for supplerende dagpenge.

  Uanset om du får arbejde eller ej efter uddannelsen, er det meget vigtigt at du husker at få dig meldt ind i en A-kasse senest 14 dage efter uddannelsen og få registreret din status som dimittend.
  Hermed har du sikret dig dimittend-rettigheder.

  Du kan i øvrigt allerede melde dig ind nu og få gratis studiemedlemskab indtil du dimitterer. I så fald skal du bare huske at få ændret din status til dimittend når du er færdig til juni.

  Med venlig hilsen
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Dimittendstatus efter selvbetalt uddannelse? #240
  support
  Keymaster

  Hej,
  nej din uddannelse giver ikke ret til dagpenge som dimittend.

  Kun offentligt anerkendte uddannelser, det vil sige SU-berettigede uddannelser eller uddannelser omfattet af lov om erhvervsuddannelser kan give ret til dagpenge.

  Der er dog nogle få private uddannelser, der er SU-godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, og dermed kan give ret til dimittend-optagelse i A-kasse. De kan ses her.

  MBU (Master i Børne- og ungdomskultur) er en ikke SU-godkendt privat uddannelse – så derfor giver den desværre ikke ret til dagpenge på dimittendvilkår.

  Derudover opfylder din uddannelse heller ikke kravet om at uddannelsen skal have en varighed på mindst 18 måneder (90 ECTS point).
  En uddannelse, som er tilrettelagt på en sådan måde, at det forudsættes, at den studerende kan have fuldtidsarbejde sideløbende med gennemførelsen af uddannelsen (deltidsstudium), og som opfylder kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed bedømt som fuldtidsstudium, kan give ret til dagpenge.
  Privatundervisning/selvstudium kan alene blive medregnet til kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed, hvis undervisningen er gennemført som en integreret del af en samlet uddannelse.

  Jeg kan se at uddannelsen er i form af weekendseminarer – så din mulighed ville være at arbejde i løbet af ugen, og på den måde optjene ret til dagpenge på “normal vis”.
  Bemærk at kun arbejde udført i perioder hvor du har været medlem af en A-kasse tæller med når din A-kasse skal se på om du har opfyldt “indkomstkravet”.

  Du kan læse mere om de almindelige krav for optjening af dagpenge på vores hjemmeside.

  Med venlig hilsen
  A-kasser.dk

  som svar til: Kan man få dimittend dagpenge med en FGU uddannelse? #238
  support
  Keymaster

  Hej,

  FGU uddannelsen er en ny uddannelse, der startede med hold fra august 2019, og det er vigtigt for nye elever på uddannelsen, at kende sine rettigheder i forhold til at få dagpenge efter endt uddannelse.

  Generelt gælder om ret til dimittend-dagpenge:
  Personer, som har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan optages som medlem af en A-kasse, og få dagpenge på “dimittend-vilkår“, det vil sige med dimittendsatsen.

  På den anden side kan personer der går på ungdomsuddannelser, der ikke giver erhvervskompetence (men derimod er studieforberedende), ikke få dagpenge på dimittendvilkår. Det gælder f.eks. personer der gennemfører en almen gymnasieuddannelse, HF eller lign.

  Specielt for FGU uddannelsen:
  Af de 3 spor på FGU – AGU, PGU og EGU er det kun EGU der ifølge loven giver erhvervskompetence, og dermed berettiger til optagelse i A-kasse. Men det skal dog være EGU på højeste niveau for at kunne give dagpengeret.
  Højeste niveau er det der svarer til niveau 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Spørg evt. på din skole, hvis du er i tvivl om du går på højeste niveau.

  Normalt skal man være fyldt 18 år for at kunne blive medlem af en A-kasse. Men det gælder ikke hvis du tager en EGU (på højeste niveau).

  Ovennævnte fremgår af § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., stk. 2:
  “Personer, som har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller en erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse, har ret til optagelse i A-kasse, selv om de ikke er fyldt 18 år.”

  Husk at blive medlem af A-kasse i god tid

  Har du ikke anden indtægt end din elevløn, kan du få gratis medlemskab af A-kasse under hele din EGU-uddannelse.
  Har du været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, når du afslutter EGU, kan du få dagpenge umiddelbart efter du er færdiguddannet, og dermed undgå den normale 1 måneds venteperiode med dagpenge.
  Har du ikke været medlem i mindst 1 år eller overhovedet ikke været medlem af A-kasse under din uddannelse, kan du stadig få dagpenge, men må acceptere 1 måneds venteperiode.

  Kontakt A-kassen SENEST 14 dage efter du er færdig

  Uanset om du har været medlem af A-kasse som studerende eller første melder dig ind efter uddannelsen, er det vigtigt at du får registreret i A-kassen at du er dimitteret, og det SKAL gøres senest 14 dage efter du er færdiguddannet, ellers mister du retten til dagpenge på dimittend-vilkår.

  Mere information om A-kasse

  Får du elevløn under din uddannelse, har du måske mulighed for at optjene ret til dagpenge med den normale (højere) dagpengesats. Læs mere om dine muligheder for A-kasse medlemskab og dagpenge som elev/lærling.

  Med venlig hilsen

  Anders, A-kasser.dk

  som svar til: Unemployment benefits after MSc programme #235
  support
  Keymaster

  Hi,

  a master can in itself give the right to Unemployment benefits after the rule for newly graduates.
  However, the following conditions must be met:

  1. your education is public recognised. I think it must be when you receive SU.
  2. your education must have a duration of at least 18 months/3 semestre
  3. you have the right to take any job with one day notice after graduation. If you are EU-citizen your self you can take any job.
  If you are a non-EU you can still have right to take any job because you are spouse of EU-citizen working in Denmark.

  We do not help with residence/work permit. If you are in doubt whether you have the right to work in Denmark after graduation
  I will recommend to contact SIRI, https://www.nyidanmark.dk/en-GB/ContactUs/Contact%20SIRI.

  If you think you will be entitled to unemployment benefits, its very important that you contact your A-kasse at latest
  14 days after graduation and ask to be registered with graduate status/and apply for benefits.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

  som svar til: Non EU citizen working fulltime with family dependent visa #228
  support
  Keymaster

  Hi,

  we are not experts in the field of residence/work permit. Usually we refer to SIRI.

  I agree with you that as an accompanying family member you should be able to take any job with 1 day notice, and therefore can be available for the labor market, which is one of the conditions for being eligible for Unemployment benefits from a danish A-kasse.
  How the A-kasse will look at that you are depending on your spouses visa, I can’t tell. You must find out by contacting an A-kasse.

  However also other requirements apply. You need to be member 1 year and meet the income-requirement. See more here: https://www.a-kasser.dk/benefits.html

  Your spouse can not take any job with one day notice. And therefore she will not be able to get unemployment benefits from a danish A-kasse. Therefore it will not make sense for her to join A-kasse. Only if she get a permanent residence permit, it will make sense.

  Best regards,
  Anders Weber, A-kasser.dk

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 87 total)