efter færdig med barsel perioden, kan jeg få dagpenge

Jeg har arbejdet 3 års og betale a kasser. Jeg har født baby og Jeg har fået barsel dagpenge fra udbetaling Danmark inden hele barsel perioden. Efter barsel perioden skal jeg starte arbejde igen men jeg vil ikke noget arbejdet og jeg vil fortsætter med dagpenge. Kan jeg søge og kan jeg få dagpenge ?
in Dagpenge by

1 Answer

1

Hej,

ja du kan opsige dit job. Du vil dog få 3 ugers karantæne med dagpenge, hvis du selv opsiger dit job. Det er derfor bedre hvis arbejdsgiveren kan fyre dig.

Du skal naturligvis opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge. Herunder skal du kunne stå fuld til rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige kunne tage job med en dags varsel. Og du skal opfylde indkomstkravet.

Læs mere på dansk her: https://www.a-kasser.dk/dagpengeret/.

Indkomstkravet kan du opfylde med indkomst 3 år tilbage i tiden. Barselsperioden vil dog forlænge perioden hvori du kan opfylde indkomstkravet. Kun indkomst fra perioder hvor du har været medlem af A-kasse kan medregnes.

Hvis du har fået løn under barsel kan det ligeledes medregnes til at opfylde indkomstkravet. Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark kan ikke medregnes.

Hvis du ikke er EU-borger, skal du være opmærksom på om du opfylder opholdskravet. Opholdskravet vil formentlig blive fjernet igen af den nye regering, men gælder altså fortsat her i 2019 og formentlig 2020.

Med venlig hilsen

Anders Weber, www.a-kasser.dk

by