Skip to content

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Af Anders Weber

Nøgleord Studerende, Videregående uddannelse

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på erhvervsakademiuddannelserne, blandt andet på finansøkonom og på datamatikeruddannelsen. Ministeren er især tilfreds med, at der også er kommet flere ind på sygeplejerskeuddannelsen.

Optagelsen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Fra 2018 til 2019 er der en stigning i optagelsen på erhvervsakademiuddannelserne på 4 pct. og på bacheloruddannelserne på 1 pct. Det svarer til hhv. 375 personer og 307 personer. På professionsbacheloruddannelserne er antallet af optagne næsten det samme som i 2018 med en lille stigning på 89 personer.

Af de 65.714 ansøgere, der er tilbudt optagelse, er 10.706 blevet tilbudt en erhvervsakademiuddannelse, svarende til 16 pct. af den samlede optagelse. 25.979 er tilbudt optagelse på en professionsbacheloruddannelse, svarende til 40 pct. af optagelsen, mens 29.029, svarende til 44 pct. af optagelsen, er tilbudt optagelse på en bacheloruddannelse.

Tabel 1:Antal optagne på de videregående uddannelser, 2017-2019

Ændring 2018-2019
2017 2018 2019 Antal Pct.
Erhvervsakademiuddannelse 10.447 10.331 10.706 375 4
Professionsbacheloruddannelse 25.829 25.890 25.979 89 0
Bacheloruddannelse 28.895 28.722 29.029 307 1
I alt 65.171 64.943 65.714 771 1

Husk at melde dig ind i en A-kasse

Gratis for studerende
Se vores guide
I tabel 2 ses antallet af optagne på de 25 uddannelser, som har haft flest optagne i 2019. 11 af disse uddannelser har haft et fald i optagelsen fra 2018 til 2019. 13 har haft en større optagelse i 2019 end i 2018.

Størst relativ vækst har der været på medicin (14 pct.), sygeplejerske (7 pct.) og bygningskonstruktør (7 pct.). Den største reduktion i optagelsen findes hos erhvervsøkonomi, HA almen (6 pct.). Bemærk at antallet af pladser på medicin og sygeplejerske er centralt fastsat og i forbindelse med optagelsen 2019 er blevet hævet.

Tabel 2: Udvikling i optagelsen på de 25 største uddannelser, 2017-2019

Ændring 2017-2019
2017 2018 2019 Antal Pct.
Pædagog 5.100 4.957 4.869 -88 -2
Sygeplejerske 3.757 3.770 4.034 264 7
Diplomingeniør 3.228 3.342 3.221 -121 -4
Civilingeniør 2.701 2.898 2.949 51 2
Erhvervsøkonomi, HA almen 2.918 2.899 2.731 -168 -6
Folkeskolelærer 2.691 2.610 2.555 -55 -2
Socialrådgiver 2.237 2.329 2.283 -46 -2
Markedsføringsøkonom 2.008 2.034 2.105 71 3
Medicin 1.537 1.549 1.765 216 14
Finansøkonom 1.444 1.463 1.553 90 6
Jura 1.465 1.477 1.534 57 4
Bygningskonstruktør 1.141 1.199 1.288 89 7
Serviceøkonom 1.221 1.204 1.193 -11 -1
Fysioterapeut 1.141 1.141 1.144 3 0
Datamatiker 951 994 1.038 44 4
Multimediedesigner 952 931 913 -18 -2
Professionsbachelor i finans 730 784 822 38 5
Psykologi 726 758 782 24 3
Statskundskab 617 645 671 26 4
Økonomi 640 645 645 0 0
Designteknolog 615 641 643 2 0
Maskinmester 643 654 631 -23 -4
Ergoterapeut 646 643 629 -14 -2
Datalogi 574 612 606 -6 -1
international virksomhedskommunikation 725 614 591 -23 -4

Optagelsen fordelt på uddannelsesgrupper

Blandt erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er optagelsen i 2019 lavere end i 2018 for fire ud af elleve uddannelsesgrupper. Det samfundsfaglige område har oplevet det største relative fald på 3 pct., jf. tabel 3. Seks uddannelsesgrupper har en højere optagelse i 2019 sammenlignet med 2018. Stigningen i optagelsen ses især på det økonomisk-merkantile område (5 pct.) og det bio- og laboratorietekniske område (4 pct.). Det kunstneriske område har for første gang optagelse inden for erhvervsaka-demi- og professionsbachelorområdet i 2019.

Blandt bacheloruddannelserne er optagelsen i 2019 større end i 2018 på fire ud af syv uddannelsesgrupper. Størst vækst er der inden for teologi (18 pct.) og sundhedsviden-skab (10 pct.). Tre uddannelsesgrupper har færre optagne i 2019 sammenlignet med 2018, hvor den største reduktion ses på humaniora (5 pct.).

Tabel 3: Udvikling i optagelsen fordelt på uddannelsesgrupper, 2018-2019

Ændring 2018-2019
2018 2019 Antal Pct.
Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser 36.221 36.685 464 1
Det bio- og laboratorietekniske område 735 764 29 4
Det designfaglige område 794 794 0 0
Det It- faglige område 2.181 2.180 -1 0
Det kunstneriske område 0 16 16 -
Det maritime område 706 707 1 0
Det medie- og kommunikationsfaglige område 804 798 -6 -1
Det pædagogiske område 7.880 7.712 -168 -2
Det samfundsfaglige område 3.131 3.052 -79 -3
Det sundhedsfaglige område 7.435 7.623 188 3
Det tekniske område 5.663 5.816 153 3
Det økonomisk- merkantile område 6.892 7.223 331 5
Bacheloruddannelse 28.722 29.029 307 1
Humaniora 6.370 6.071 -299 -5
Kunstnerisk uddannelse 465 460 -5 -1
Naturvidenskab 4.869 4.845 -24 0
Samfundsvidenskab 10.996 11.298 302 3
Sundhedsvidenskab 2.500 2.744 244 10
Teknisk Videnskab 3.329 3.384 55 2
Teologi 193 227 34 18
I alt 64.943 65.714 771 1

Nye dagpengeregler fra 2017

Ny måde at optjene
ret til dagpenge fra 2017