Skip to content

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Af Anders Weber

Nøgleord Kønsroller, Lønmodtager

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar.

Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste lønanalyse ”Lønforskelle mellem kvinder og mænd 2007-2011” fra september 2013, udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE).

Danmarks bedste A-kasse?

Se hvem vi mener der er
den bedste A-kasse
i Danmark

Mænd har i gennemsnit en højere løn end kvinder

Set på tværs af hele arbejdsmarkedet var bruttolønforskellen mellem mænd og kvinder godt 14 pct. i 2013, målt i standardberegnet timefortjeneste og uden at tage højde for forskel i uddannelse, erhvervserfaring mv. Dette er et fald på knap 1 pct. point siden 2009. Opgøres bruttolønforskellen i stedet på baggrund af lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret time var forskellen i 2013 godt 12 pct. Dette svarer til et fald på knap 1 procentpoint siden 2009.

I 2013 var den standardberegnede timefortjeneste på hele arbejdsmarkedet for mænd 258,38 kr., mens den standardberegnede timefortjeneste for kvinder var 221,22 kr., hvilket er godt 14 pct. lavere end mændenes gennemsnitløn.

For privatansatte mænd var den standardberegnede timefortjeneste på 260,20 kr. mod 224,91 kr. for kvinder i 2013, Det svarer til en bruttolønforskel på 13,6 pct.

Mænd ansat i den statslige sektor havde i 2013 en standardberegnet timefortjeneste på 263,53 kr., mens kvindelige ansatte havde en på 248,40 kr. Det er knap 6 pct. lavere end mændene.

Mænd ansat i den kommunale/regionale sektor tjener i gennemsnit 243,05 kr. Det svarer til 12,6 pct. mere end kvinderne, som i 2013 havde en timefortjeneste på 212,49 kr.

Udvikling i lønforskellen

Siden 1997 har SFI jævnligt undersøgt lønforskellene mellem mænd og kvinder, og i den periode tegner der sig en tendens af faldende bruttolønforskelle. I september 2013 udgav SFI den seneste rapport om emnet.

Set over en længere årrække er der sket et mindre fald i bruttolønlønforskellen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. I perioden fra 1997-2010 er bruttolønforskellene særligt faldet i den statslige sektor, hvor forskellen er faldet med 4 pct. point fra 12 pct. i 1997 til knap 8 pct. i 2010. I den kommunale sektor er det sket et fald på 2 pct. point over perioden. I den private sektor var faldet i bruttolønforskellen i perioden på 3 pct. point – fra knap 18 pct. i 1997 til knap 15 pct. i 2010.

Mindre lønforskel for unge

Bruttolønforskellen er større for de 40-59 årige end for de 25-39 årige. Opgjort i 2011 som standardberegnet timefortjeneste er bruttolønforskellen knap 20 pct. for de 40-59 årige og godt 14 pct. for de 25-39 årige.

Læs ligelønsredegørelsen for 2016

Relateret indhold om A-kasse:
Det gør din A-kasse på ligelønsområdet - se undersøgelse her.