Skip to content

Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer

Af Anders Weber

Nøgleord Videregående uddannelse, Lønmodtager, Arbejdsvilkår

En videregående uddannelse slår normalt ud i en højere indkomst, men sådan er det ikke altid. En del faglærte tjener lige så godt som mange personer med enten en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en akademisk uddannelse. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Analysen ser på erhvervsindkomsten i et år, og ikke på livsindkomster, men på uddannede, der har været på arbejdsmarkedet lige længe.

Traditionelt har man sagt at man skal tage en videregående uddannelse, hvis man skal have et velbetalt job. Men AE har undersøgt erhvervsindkomsten, dvs. lønindkomst og eventuelt overskud af egen virksomhed, hos faglærte sammenlignet med personer med videregående uddannelser 5 år efter endt uddannelse for alle, der er lønmodtagere.

Ved du hvad du kan få i dagpenge fra din A-kasse?

Se dagpengesatser

Og her viser analysen at man sagtens kan få en rigtig pæn løn med en erhvervsuddannelse. 25,1 pct. af alle faglærte tjener mindst det samme som den typiske indkomst for personer med en kort videregående uddannelse som f.eks. erhvervsakademiuddannede (f.eks. finansøkonomer). Det er især faglærte med en teknisk uddannelse der tjener godt. Inden for kontor (HK A-kasse), sundhed og socialområdet (SL A-kasse) er det en væsentlig mindre andel af de faglærte der tjener lige så godt som personer med en kortere videregående uddannelse.

Sammenligner man erhvervsindkomsten blandt personer med en erhvervsfaglig uddannelse med erhvervsindkomsten blandt professionsbachelorer, så er billedet nogenlunde det samme som ved KVU. I forhold til professionsbachelorer som f.eks bygningskonstruktører (FTF A-kasse) eller sygeplejersker (DSA A-kasse), er det 32% af de faglærte der tjener mindst det samme.

9 pct. af de faglærte tjener lige så godt som den typiske akademiker

Sammenligner man erhvervsindkomsten mellem faglærte og akademikere, har størstedelen af de faglærte en lavere indkomst end akademikerne, men ikke alle.

Samlet set har 9 pct. af alle faglærte en erhvervsindkomst, der svarer til mindst medianen for akademikere.

Igen er det især inden for de tekniske erhvervsfaglige uddannelser (TL A-kasse), hvor hele 18 pct. har en erhvervsindkomst, der matcher den typiske akademiker, mens det samme gør sig gældende for under 5 pct. af de uddannede faglærte inden for kontor, sundhed og socialområdet.