Get help about Unemployment Insurance in Denmark
0 votes
Jeg er næsten færdig med min kandidat i jura fra KU. Jeg fik merit overført fra Australien og er færdig med kandidaten inden for 14 måneder. Varighed af kandidaten plejer at være 24 måneder. Opfylder jeg kravet (mht. kravet, at uddannelse skal være af 18 måneders varighed)?
in A-kasse for graduates by (1.3k points)

1 Answer

0 votes
Hej,

Hvis ikke du allerede har gjort det, vil vi anbefale dig at læse vores side omkring "18 måneders kravet".
http://a-kasser.dk/uddannelse-der-giver-ret-til-dagpenge.html

Her står bl.a.
Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark.
Vurdering af opfyldelsen af beskæftigelseskravet på baggrund af en udenlandsk uddannelse vil blive afgjort efter samme kriterier som en dansk uddannelse, herunder krav om SU-berettigelse. Det er en forudsætning, at ansøgeren har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før den udenlandske uddannelse blev påbegyndt.

Hvis ikke du efter disse kriterier kan medtælle din studietid i Australien vil du få problem med at opfylde kravet om 18 måneder, idet de 18 måneder betyder at "overbygningen" faktisk skal have varet mindst 18 måneder.

Vi er ikke eksperter nok til at kunne rådgive dig fuldt ud om alle detaljer i dette spørgsmål.

Du bør rette henvendelse til din A-kasse.

Med venlig hilsen
www.a-kasser.dk
Anders
by (25.2k points)

Welcome to A-kasser Q&A, where you can ask questions and receive answers from the support-team at www.a-kasser.dk and/or from other members of the community.
You can also help other members by answer/comment their questions.
This is a service from A-kasser.dk,

The Guide about A-kasse

438 questions
440 answers
285 comments
428 users