Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Af A-kasse team

Nøgleord A-kasse og fagforening

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job

Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job. Forsøget indgår i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalepartierne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen har udvalgt de a-kasser, som skal deltage i et fireårigt forsøg med arbejdsdelingen mellem a-kasser og jobcentre. De udvalgte a-kasser får ansvaret for omkring hver fjerde dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Aftalepartierne har lagt vægt på, at a-kasserne repræsenterer forskellige faggrupper og brancher – og dermed afspejler et repræsentativt udsnit af a-kasserne. De udvalgte a-kasser er:

  • 3F A-kasse
  • Dansk Metal A-kasse
  • FOAs A-kasse
  • MA A-kasse
  • FTFa
  • HK Danmarks A-kasse
  • Socialpædagogernes A-kasse
  • BUPL-A
  • Min A-kasse

De udvalgte a-kasser skal ikke alle dække hele landet. Nogen er valgt ud til kun at dække udvalgte kommuner, så det undgås, at der er en enkelt a-kasse, der kommer til at dominere forsøget.

Enklere hverdag for ledige

Hidtil har man som ledig skulle til møder i både a-kassen og jobcentret. Men i de udvalgte A-kasser skal man altså som ledig (foreløbig i den 4-årige forsøgsperiode) , i de første tre måneder man er ledig, kun komme i a-kassen og ikke i de kommunale jobcentre.

I FTFa som er en af de udvalgte A-kasser, udtaler formanden Steen Lund Olsen:

"Jeg er utrolig glad og stolt over, at vi er med i forsøget. Selvom vi har et rigtig godt samarbejde med jobcentrene i kommunerne, er det efter min opfattelse spild af de lediges tid, når de både skal ned på kommunen og i a-kassen"

, og fortsætter:

"Nu har vi alletiders mulighed for at vise, hvad vikan. Vi har et stærkt kendskab til vores medlemmers arbejdsliv og de brancher, de arbejder i. Samtidig er vi i gang med at opbygge ligeså stærke samarbejder med en lang række af de offentlige og private virksomheder, vores medlemmer typisk arbejder i. Vi vil være medlemmernes direkte vej til et nyt job, og jeg er sikker på, at vi kan løfte opgaven med at matche vores medlemmer med jobs"

Kilde: FTFa