Skip to content

Flere medlemmer i fagforeningerne

Af Anders Weber

Nøgleord A-kasse og fagforening

Fagforeningernes medlemstal 31. december 2018

Fagforeningerne havde 31. december 2018 registreret 1.862.700 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 41.700 medlemmer flere end året før - hvilket svarer til en stigning på 2,3 pct.

Udvikling i medlemstal fra 2017-2018 Udvikling i medlemstal i fagforeningerne fra 2017-2018

Størst stigning hos FTF og AC

Stigningen skyldes bl.a. en fremgang i medlemstallet hos FTF på 7,1 pct. Stigningen i medlemstallet skete først og fremmest for organisationer inden for sundhedssektoren under FTF, der var tæt på konflikt under overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Der var også fremgang hos AC på 4,7 pct., hos Ledernes Hovedorganisation på 4,4 pct. og organisationer uden for hovedorganisationerne på 3,8 pct. LO derimod har haft et fald i medlemstallet på 1,5 pct. i forhold til det foregående år.

Fagforeningernes medlemstal. 31.december Fagforeningernes medlemstal, ultimo 2018 og 2018

Næsten uændret andel af kvindelige medlemmer

31.december 2018 udgjorde kvinder 51,1 pct. af lønmodtagerorganisationernes medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en lille nedgang på 0,2 procentpoint i forhold til 2017. Blandt hovedorganisationerne er FTF den organisation, som har størst andel af kvinder, idet 69,4 pct. af FTF's medlemmer 31. december 2018 var kvinder.

Udvikling i kvinders andel af medlemstal i fagforeningerne fra 2017-2018 Udvikling i kvinders andel af medlemstal i fagforeningerne fra 2017-2018