Antallet af expats er stigende i Danmark

Af International team

Nøgleord Expats

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats.

Expats kan defineres som højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, det vil sige udenlandsk arbejdskraft i ledelse eller i jobs der forudsætter enten viden på højeste eller på mellem niveau indenfor deres område.

Mens mindre virksomheder hyrer en anelse flere expats fra EU/EEA end fra øvrige lande udenfor EU, så gør det modsatte sig gældende for store virksomheder, der har en lille overvægt af expats fra tredjelande udenfor EU.

Mens udviklingen med flere expats især ses i store danske firmaer (med over 250 ansatte), så er der samtidig sket en stigning i antallet af expats-virksomheder i Danmark - det vil sige virksomheder som har mindst én expat ansat. I alt var der i 2014 63.853 expats ansat i danske virksomheder.

Udvikling i antal expats efter størrelse af virksomhed
Udvikling i antal expats efter størrelse af virksomhed

Expats har mange forskellige nationaliteter. I 2014 var ca. 58% fra ikke EU/EØS-lande, men de 5 største expat-nationaliteter i Danmark er dog fra EU/EØS-landene Tyskland, Norge, Sverige, Storbritanien og Polen.

Ca 25% af alle danske virksomheder (med 10 eller flere ansatte) havde i 2014 mindst én expat ansat. Hvis man ser på hvilke brancher der ansætter expats, så er det især inden for offentlig administration, herunder udlændingeservice, videnskabelig forskning og udvikling, visse dele af fremstillingsindustrien, herunder især pharma og computer/elektonik produkter. Disse brancher er kendetegnet ved bl.a. at være kapital- og videnstunge.

I rapporten undersøges flere andre ting, herunder hvilke opgaver expats ansættes til at udføre og deres lønniveau. Læs mere om - og se hele rapporten på FAOS's hjemmeside