Skip to content

Danskerne kører længere til arbejde

Af Anders Weber

Nøgleord Arbejdsvilkår, Lønmodtager

Danskerne får længere og længere til arbejde

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, viser at afstanden til og fra arbejde siden 2008 er vokset med 6,3%.

Den største stigning er sket blandt faglærte som elektrikere, mekanikere (Metal A-kasse), murere og kokke (3F A-kasse) der idag pendler 7,3% længere for at komme til og fra arbejde end i 2008.

Men det er næsten alle typer af faglært arbejdskraft, der kører længere for at komme på arbejde. 38 ud af 40 forskellige grupper af faglærte har alle fået længere til arbejdet.

I gennemsnit pendler danske lønmodtagere 43 km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Højtuddannede pendler fortsat længst

Selvom de faglærte altså er begyndt at køre længere til deres job, viser analysen samtidig at afstanden er størst for personer med kortere videregående uddannelser, hvor den gennemsnitlige afstand til arbejdspladsen samlet set er over 50 km. Dernæst kommer akademikerne med 47,7 km. frem og tilbage mellem bopæl og arbejdssted, mens faglærte har 44 km. i alt.

Danmarks bedste A-kasse?

Se hvem vi mener der er
den bedste A-kasse
i Danmark

Stor forskel i afstand blandt faglærte

Generelt pendler faglærte med tekniske uddannelser og byggefaglige uddannelser relativt langt mellem bopæl og arbejdssted, mens SOSU-uddannede (FOA A-kasse), pædagogisk uddannede og uddannede inden for servicefagene pendler kortere.

Automatikteknikere, brolæggere/struktører og elektrikere pendler over 60 km. mellem bopæl og arbejdssted. Det er mere end dobbelt så langt som fx SOSU-uddannede, der har ca. 25 km. i alt mellem bopæl og arbejdssted, når man både medtager udtur og hjemtur.

Man skal dog være opmærksom på, at AE (på baggrund af tal fra Danmarks Statistik) opgør pendlingsafstanden vha. en beregning via vejnettet mellem arbejdsstedets adresse og bopæl. Der er ingen informationer vedr. hyppigheden af rejsen.

Storbyen og specialiserede job er årsagen

Ifølge 2 trafikforskere som Jyllands-Posten har talt med - Per Homann Jespersen (Roskilde Universitet) og Mogens Fosgerau (DTU) - hænger den øgede pendling sammen med to tendenser:

  • Dels søger vi oftere ind og bosætter os i eller tæt ved de større byer
  • Dels bliver vores job mere specialiserede, og vil bliver derfor i højere grad nødt til at rejse relativt langt for at finde det rigtige job.

Se mere i vores tema om pendling.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og artikel i Jyllands-Posten den 3. april 2017