A-kasse

Dagpenge
Kontingent

2023 satser for dagpenge fra A-kasse

Af A-kasse team

Nøgleord Dagpenge, Lønmodtager

Hvert år den 1.1. sker der en regulering af satser på dagpengeområdet. Der er tale om en række satser, bl.a. dagpengesatsen - altså hvor meget en ledig kan få i dagpenge, men også indkomstkravet for ret til dagpenge reguleres, ligesom nogle omregningsfaktorer.

Dagpengesatsen stiger mere end i 2022

Mens den højeste dagpengesats fra 2021 til 2022 kun steg med 29 kroner, så er der lidt mere at hente fra 2023, hvor dagpengesatsen stiger med kr. 377 kroner om måneden, til kr. 19.728 kroner om måneden. Dette svarer til en stigning på 1,95%.

En dimittend (med forsørgelsespligt) vil få 309 kroner mere om måneden, og dermed kr. 16.177. En dimittend (uden forsørgelsespligt) vil få 270 kroner mere om måneden, og dermed kr. 14.106.

Inflationen har i 2022 dog været væsentlig højere (ca. 8,1%), og det forventes også at være tilfældet i 2023 (forventes en inflation på 5,1%). Så købekraften for de ledige er desværre blevet udhulet.

Indkomstkravet sættes op med 3%

Indkomstkravet ved optjening af ret til dagpenge, er den indkomst et A-kasse medlem skal have haft de seneste 3 år (totalt set) for at kunne få dagpenge. Kravet sættes pr. 1.1.2023 op fra kr. 246.924 til kr. 254.328.

A-kasse kontingent

Den del af dit A-kasse kontingent der udgør statsbidrag og ATP, vil ikke stige i 2023, og er således det samme som i 2022, nemlig kr. 368.

Det bemærkes dog at en A-kasse kan vælge at hæve den del af kontingentet der går til A-kassen's administration m.m., kaldet administrationsbidrag.

Vi kender først de fulde kontingentsatser for 2023 i a-kasserne sidst i december, og de vil også blive vist på vores hjemmeside så snart de er klar.

Se alle de nye satser her.