Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: studerende

 0
 0

Er det muligt at få dagpenge mellem to uddannelser?

dagpengeret bachelor studerende

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hvis man har været medlem af en A-kasse i et år og så afslutter en erhvervsakademi uddannelse på 2 år og har søgt ind på en bachelor uddannelse, men helst vil have et fuldtidsjob hvis jeg kan finde noget. Kan man så få dagpenge i mellemtiden? Jeg har ikke haft arbejde under studiet, og under studiet har jeg haft gratis medlemskab, men jeg vil helst gerne have et job nu, og vil høre om jeg kan modtage dagpenge mens jeg søger job?

Svar fra A-kasser.dk:

Hej,

Man kan ikke få dagpenge i (sommerferie-)perioden mellem afslutning af en bachelor og start på en kandidatuddannelse.

Dette er blevet afgjort i en klagesag fra et A-kasse medlem til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Heri fastlog Styrelsen at A-kasse medlemmet ikke havde ret til dagpenge i universitetets ferielukning mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen. Uddannelserne blev betragtet som ét samlet uddannelsesforløb, og ledigheden skyldtes universitetets ferielukning.

Om det samme vil gælde i andre tilfælde hvor der er en periode mellem afslutning på én uddannelse, f.eks. en erhvervsakademiuddanelse og start på en overbygning eller lignende f.eks. en selvstændig bachelor, må bero på om det ligesom i den nævnte afgørelse kan siges at der er tale om et samlet uddannelsesforløb. Kan de to uddannelser derimod vurderes som to selvstændige uddannelser, burde det være muligt at få dagpenge i mellemperioden, forudsat at man opfylder de øvrige betingelser for at få dagpenge, bl.a. at man står fuld til rådighed for arbejdsmarkedet, søger job, møder op til samtaler på Jobcenter og i A-kasse m.m.

Men vi anbefaler at man spørger sin A-kasse om muligheden for at få dagpenge, hvis der er tale om andre tilfælde end sommerferieperiode mellem en bachelor og en kandidatuddannelse på samme uddannelse/studie på f.eks. Universitetet.

Man skal i alle tilfælde altid huske, at få registreret sine dimittendrettigheder i sin A-kasse. I mellemperioden mellem de to uddannelser vil du - forudsat du IKKE kan modtage dagpenge - kunne fortsætte dit gratis studiemedlemskab. Husk at fortæl A-kassen når du registrerer din dimittend status, at du ønsker fortsat gratis medlemskab, da du skal læse videre videre på en anden uddannelse efter ferien.

Det er "kun" dimittendreglen du kan bruge, da du ikke har haft arbejde under studiet, og ikke har betalt kontingent til A-kassen (du har haft gratis studiemedlemskab).

Havde du været "normalt" medlem (ledig lønmodtager) og havde betalt for medlemskab i A-kassen og optjent dagpengeret var situationen en anden. Var du i dette tilfælde blevet optaget på en uddannelse, skulle A-kassen vurdere om du kunne anses for reelt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden frem til uddannelsesstart. Her ville der være mulighed for at modtage dagpenge, såfremt du stadig søger job m.m. frem til start på uddannelsen.

Men det er vigtigt at du får registreret dine dimittend-rettigheder i A-kassen. Du kan bruge dem op til 2 år efter, hvis du beslutter at droppe ud af bachelor-uddannelsen eller tage orlov. Husk at det skal gøres senest 14 dage efter at du har færdiggjort din akademiuddannelse.

Med venlig hilsen

Anders, www.a-kasser.dk