Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: dimittend

 0
 0

Dimittend med selvstændig virksomhed

supplerende-dagpenge dimittend selvstændig

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hej A-Kasser.dk, Jer er lige dimitteret fra en videregående uddannelse den 14 juni. Jeg har 3 juni oprettet et firma til mine kommende freelance jobs. Jeg er ikke indmeldt i nogen a-kasse, da jeg ikke var bevidst om 1 års reglen imens man studerer. Jeg regner stærkt med at få en del arbejde allerede i efteråret, men overvejer kraftigt at melde mig ind i FTF-a indtil da. Hvad er reglerne der gælder for mig når jeg både er dimittend men også har virksomhed? Hvad skal jeg være opmærksom på? De bedste hilsner, Rasmus

Svar fra A-kasser.dk: Hej Rasmus, først og fremmest - hvis du beslutter at melde dig ind i A-kasse, så skal du melde dig ind senest 14 dage efter at du dimitterede. På den måde sikrer du dig dimittendrettigheder i A-kassen. Dem (dagpengeret) kan du begynde at bruge af i op til 2 år efter du dimitterede. Så de er gode at "have i baghånden" kan man sige.

Dernæst, med hensyn til freelance indtægt/eget firma: Som udgangspunkt kan man ikke drive selvstændig virksomhed og samtidig modtage dagpenge. Derfor anbefaler vi at personer der ønsker at starte virksomhed op, overvejer om de kan vente med at registerer sig i CVR-registret. Har man først fået et CVR-nr vil aktiviteten altid blive betragtet som selvstændig virksomhed af A-kassen. I forhold til A-kasse/dagpengeret kan det være en fordel hvis aktiviteten i stedet kan vurderes som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Man behøver heller ikke nødvendigvis at registrere et cvr/have et firma for at kunne tage freelance-jobs. I forhold til dagpengesystemet, betragtes freelancere som lønmodtagere. Og ligesom vi omtaler nedenfor så kan såvel lønmodtagere som selvstændige få supplerende dagpenge i op til 30 uger.

Vurderes aktiviteten som selvstændig virksomhed, kan du kun få supplerende dagpenge i op til 30 uger samtidig med selvstændig virksomhed. Det gælder dog kun, hvis din virksomhed kan anses som din bibeskæftigelse. Afgørelsen heraf afhænger om du allerede har en selvstændig virksomhed, når du ansøger om dagpenge og får en 2-årig dagpengeret, eller du starter virksomhed, mens du er ledig.

Ad 1. Du har allerede en virksomhed, når du ansøger om dagpenge ...og ønsker at supplere din indtægt fra din virksomhed med dagpenge. For at det kan lade sig gøre, kræves at du:

  • har fået indberettet lønmodtagerarbejde i de seneste seks måneder med 80 timer i gennemsnit pr. måned OG
  • har haft mindst én arbejdstime i fem af månederne.

Bemærk, at som nyuddannet sidestilles perioder med uddannelse med lønarbejde på fuld tid

Ad. 2 Du ønsker at starte virksomhed op mens du er ledig Starter du virksomheden, mens du er ledig er der intet krav om registreret lønmodtagerarbejde. Du kan her få supplerende dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed, hvis blot du opfylder de almindelige betingelser for dagpengeret. Som nyuddannet skal du således blot opfylde kravene til at kunne få dimittend-dagpenge.

Du kan som nævnt få supplerende dagpenge i op til 30 uger. De arbejdstimer du bruger i firmaet vil blive modregnet i dine dagpenge. Derimod har det ingen betydning for din dagpengeret hvor meget du tjener i firmaet.

Forudsætningen er dog, at du kan/vil stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder:

  1. du kan overtage arbejde med dags varsel
  2. du skal søge fuldtidsjob
  3. komme til de møder, som a-kassen og jobcenteret indkalder dig til
  4. tilrettelægge driften i virksomheden, så du kan opfylde din forpligtelse til at stå til rådighed.
  5. udfylde din joblog på Jobnet.dk

A-kassen vil vurdere om de tror du kan køre din virksomhed samtidig med at du reelt står til fuldt rådighed for et fuldtidsarbejde. Hvis a-kassen ikke kan godkende, at der er tale om bibeskæftigelse, kan du ikke modtage dagpenge, før du har lukket din virksomhed. Tror du at du kan køre virksomheden på ovennævnte betingelser, så skal du søge A-kassen om at få dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed. A-kassen vil bede dig udfylde en AK320 blanket, hvor du skal oplyse en del forskellige ting om din virksomhed.

Når de 30 uger med supplerende dagpenge er gået

Når du har haft din selvstændige bibeskæftigelse i 30 uger skal du beslutte, om du vil fortsætte din virksomhed uden dagpenge, eller om du vil lukke den. Lukker du din selvstændige bibeskæftigelse, kan du få dagpenge i de timer, du har tilbage af din dagpengeret – op til 3.848 timer, svarende til to år. Fortsætter du din virksomhed, kan du ikke længere modtage dagpenge.

Du har mulighed for at forlænge din 30-ugers dagpengeret, eller genoptjene en helt ny 30-ugers periode Læs nærmere i vores artikel om supplerende dagpenge.

Helg og lykke med firmaet..

Med venlig hilsen Anders Weber, www.a-kasser.dk

Kilder: AJKS og CA A-kasse