Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: A-kasse og udland

 0
 0

Overførsel af anciennitet fra Tysk A-kasse

dagpengeret udland eu-borger

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Jeg er pt. bosat i Tyskland! Her er jeg medlem af det der svarer til A-kasse/har jeg betalt ind til tysk a-kasse! Jeg er ledig og modtager p.t. 'arbejdsløshedsdagpenge' fra den tyske A-kasse. Det har jeg ret til i 1 år...perioden fra marts 2019 til marts 2020. Hvilke muligheder har jeg hvis jeg flytter tilbage til Danmark?

Svar fra A-kasser.dk: Hej,

Man skal egentlig opfatte hele EU som et samlet arbejdsmarked, når det gælder arbejdsløshedsforsikring, idet det er aftalt mellem EU-landene at man kan overføre alle optjente rettigheder mellem A-kasser (el. lignende ordninger), når en EU-borger flytter mellem to EU-lande.

De enkelte lande har dog ret til at opstille krav (som skal gælde alle, også deres egne borger, i dette tilfælde danske statsborgere), for at kunne overføre rettighederne.

I Danmark er det således et krav for at kunne overføre rettigheder - hvis man ikke har været medlem af en dansk A-kasse de sidste 5 år - at man først skal have påbegyndt et arbejde af mindst 296 timers varighed inden for de 8 uger efter, at man er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EU-land.

8 uger er samtidig det længste der må gå fra du melder dig ud af den tyske A-kasse, til du melder dig ind i en dansk A-kasse.

Inden hjemrejsen bør du henvende dig til de udenlandske myndigheder, ofte A-kassen eller arbejdsformidlingen, og bede om en blanket E-301 (også kaldet PD U1), som du skal udfylde og få stemplet af de udenlandske myndigheder. Attest E-301 bekræfter, hvilke arbejds- og forsikringsperioder du har haft i det pågældende land.

Har du været medlem af en dansk A-kasse inden for de sidste 5 år, skal du blot være opmærksom på 8 ugers fristen for at melde dig ind i en dansk A-kasse.

Forudsat at ovennævnte er opfyldt, vil A-kassen ved din indmeldelse se på om du opfylder de krav der er i den danske lovgivning for at kunne få dagpenge:

Dem kan du se mere om her: https://www.a-kasser.dk/dagpengeret/.

Heri vil de så medregne din anciennitet fra Tyskland.

Du kan sagtens blive medlem af en A-kasse her i Danmark, selvom du p.t. er ledig.

Hvordan A-kassen vil beregne hvor lang tid du så kan få dagpenge er jeg ikke helt sikker på. MEN jeg vil tro hvis du opfylder kravene for at få dagpenge her i Danmark, så er det jo en 2 årig periode med dagpenge du har ret til, og så vil jeg tro at A-kassen trækker den periode fra du allerede har fået udbetalt fra den tyske A-kasse.

Men det sidste må du lige få bekræftet ved at kontakte en dansk A-kasse.

Med venlig hilsen

Anders Weber, www.a-kasser.dk