Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: A-kasse og udland

 0
 0

Flytter hjem til Danmark i forbindelse med fødsel - hvad med A-kasse og dagpenge?

medlemskab udland barsel

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Kære A-kasser Min kæreste og jeg er flyttet til USA for at bo og arbejde i x-antal år - forventeligt 3-4 år. Vi har begge en længere videregående uddannelse fra KBH Universitet og CBS , samt flere års rigtig god arbejdserfaring. Lidt naivt sagt, så kommer vi aldrig til at stå uden job. Vores problem er pt. i stedet, at vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal have børn inden for de næste 5 år. Det er for os stadig uvist om vi får børn før, under eller efter vi er rejst hjem til Danmark. Min kæreste har 4 mdr. barsel + 1 mdr. ferie. Jeg har 2 mdr. barsel og 1 mdr. ferie. Dvs., at med lidt overlap etc., så kan vi samlet set i USA strække vores barsel + ferie ca. 7 mdr. Vi antager, at vi tager til Danmark i løbet af vores barsel. Her vil min kæreste starte med at arbejde med det sammen, mens jeg vil skulle gå på dagpenge ind til vi føler, at vores barn er klar til vuggestue - nok efter 3-4 mdr. For at optimere min barsel, a-kasse indbetalingen og derved dagpengene, så vil vi meget gerne have rådgivning. Jeg har fået mit amerikanske social security number og skal derfor melde mig ud af Danmark inden for den næste uges tid. En masse spørgsmål opstår - hvordan sikrer vi os bedst mht. dagpenge under min barsel? - kan man sætte indbetalingen til a-kasse på hold og aktivere den eks. 1 år før vi kommer hjem - hvis ja, hvad betyder dette så? - vi overvejer at rejse rundt i udlandet i 2 mdr. under min dagpenge periode - er dette et problem? - hvad vil den samlede månedlige betaling hos jer være for, at vi er dækket ind? - kan man evt. skræddersy sin dækning, så den kun er x-antal mdr., i barnets først x-antal mdr. eller andet, som vil give bedre mening i vores tilfælde? - er der noget der ændrer sig, hvis vi kommer til Danmark før en fødsel eller eks. 3 år efter en fødsel? I mit hoved, så betaler man eks. 700kr. pr. mdr. til en a-kasse. Det giver 8.400kr. pr. år - og da vi ingen indtægt i Danmark har, så er jeg i tvivl omkring fradraget her? Hvis vi betaler ind til en a-kasse i 4 år, så bliver det 33.600kr. (før evt. fradrag). Dvs., at eks. 4 mdr. med 18.000kr. pr. mdr. i dagpenge giver 72.000kr. - det kan betale sig. Eks. kun 2 mdr. barsel til 36.000kr. kan knap nok betale sig. Kan I hjælpe os her? … og ja, som I kan læse, så har vi ikke specielt godt styr på hele dette system. Jeg er tilgængelig på mail, skype og telefon. bemærk venligst, at der er 9 timers forskel mht. tidszone, da jeg er på vestkysten i USA. Dbh Jakob

Svar fra A-kasser.dk: Hej Jakob, som jeg læser din henvendelse, så så er det I ønsker at sikre jer gennem A-kasse medlemskab, at du kan få (barsels)dagpenge i 3-4 måneder efter forventet hjemkomst til Danmark. Din kæreste forventes ikke at skulle have dagpenge på noget tidspunkt. Derfor går mit svar/rådgivning kun på hvad du bør tænke på i relation til A-kasse og dagpenge.

Da du jo ikke går på barsel fra ansættelse i en dansk virksomhed, så er det korrekt at den eneste måde du vil kunne få dagpenge på under barsel er ved at have været medlem af en dansk A-kasse i mindst 1 år forud for det tidspunkt hvor du anmoder om dagpenge.

Da du opholder dig udenfor EU/EØS kan du (fortsætte med at) være medlem af en dansk A-kasse, imens du bor og arbejder i USA, og du kan bruge arbejdsindkomsten fra USA til at opfylde indkomstkravet med, når du vender tilbage til Danmark og anmoder om dagpenge.

Indkomstkravet blev indført i 2017 og erstattede det tidligere beskæftigelseskrav. Indkomstkravet siger at du skal have haft en indkomst (i 2019) på kr. 233.376 totalt set over de sidste 3 år. Der kan maksimalt medregnes kr. 19.448 per måned i indkomstkravet. Det vil sige man kan ikke opfylde indkomstkravet f.eks. med 3 måneders arbejde med 78.000 i løn pr. måned. Kun indkomst fra perioder hvor man har været medlem af en A-kasse kan tælles med. Men har du en indkomst på min. 19.448 per måned, kan du altså godt vente med at melde dig ind i en A-kasse til 1 år før du forventer at skulle have dagpenge. 12x19.448=233.376.

CA A-kasse har i øvrigt en god oversigt over mulighederne for A-kasse medlemskab imens man arbejder i udlandet. Se den her: https://www.ca.dk/artikel/arbejde-i-udlandet-en-oversigt.

Nyt opholdskrav fra 01.01.2019

En ny regel der blev indført pr. 01.01.2019 kan komme til at påvirke dine muligheder for at få dagpenge, efter hjemkomst fra USA.

Den 20.12.2018 blev det nye opholdskrav vedtaget i Folketinget. Vi har skrevet an artikel om det nye opholdskrav.

Det nye opholdskrav siger at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af de sidste 12 år for at være berettiget til dagpenge. Ifølge lovforslaget sker der dog en indfasning således at kravet i 2019 er 5 ud af de sidste 12 år, i 2020 6 ud af de sidste 12 år og fra 2021 7 ud af de sidste 12 år. Som EU-borger (herunder dansker) kan man tælle perioder hvor man har opholdt sig i andre EU-lande med til at opfylde opholdskravet.

Er man udstationeret af en dansk virksomhed, kan man dog stadig tælle ophold også uden for EU, f.eks. i USA med i de 7 år. Du skriver ikke om I er udstationeret for en dansk virksomhed.

Dine øvrige spørgsmål

dagpenge med til udlandet
Du skal som hovedregel opholde dig i Danmark, når din barselorlov begynder for at få ret til barselsdagpenge. Har du fået ret til barselsdagpenge, kan dagpengene godt udbetales, mens du opholder dig i udlandet. Det er en dog en forudsætning, at du er sammen med dit barn og ikke arbejder under opholdet.

Vi råder dig iøvrigt til, at du forhører dig hos dit jobcenter eller din a-kasse om betingelserne for rådighed, når du modtager barselsdagpenge.

Er man på normale dagpenge er eneste mulighed der er for at få dagpenge med til udlandet, hvis man tager til et andet EU/EØS land for at søge job. Så kan man tage sine dagpenge med i op til 3 måneder. Den mulighed har vi en artikel om her: https://a-kasser.dk/overførsel-af-dagpenge.html

månedlig betaling for A-kasse medlemskab
Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på at vi (www.a-kasser.dk) ikke er en A-kasse, men derimod en guide om dagpengeregler og sammenligning af alle A-kasser. Så du kan ikke melde dig ind hos os eller betale noget til os. Du kan iøvrigt roligt vælge det billigste A-kasse medlemskab, hvis formålet blot er at sikre sig dagpengeret. Der er ingen grund til at være medlem af en fagforening også, hvis det eneste du ønsker er dagpenge.

kan man skræddersy en arbejdsløshedsforsikring/dækning
Det kan du ikke med den almindelige arbejdsløshedsforsikring gennem en A-kasse. Det vil sandsynligvis være muligt hvis du vælger at tegne en lønsikring. En lønsikring udbydes både af A-kasser og private forsikringsselskaber. Vi har lavet en sammenligning af A-kassernes lønsikring, som du kan se her: https://a-kasser.dk/lønsikring/. Vælger du lønsikring anbefaler vi at du læser vilkårene nøje igennem - det er en almindelig forsikring som alle andre, og du skal derfor sikre dig at den dækker dit behov. Langt de fleste lønsikring dækker dog kun ved ufrivillig arbejdsløshed (ikke barsel). På den anden side vil lønsikring ikke blive ramt af det nye opholdskrav fra 2019, så det kunne af den grund være et alternativt. Flere og flere danskere tegner en lønsikring, enten som det eneste eller som supplement til A-kasse medlemskab.

er der noget der ændrer sig, hvis vi kommer til Danmark før en fødsel
Er du i Danmark og i arbejde når du skal på barsel, så kan du få barselsdagpenge UDEN at have været medlem af en A-kasse. Om de nærmere regler herfor anbefales du at læse på Borger.dk, her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-loenmodtagere

skattefradrag for indbetalinger til A-kasse
Det er jo korrekt at man kan fradrage A-kasse kontingent i sin skat. Men da I ikke har indtægt i Danmark, så er jeg ikke lige klar over om det overhovedet er muligt at udnytte fradraget for jer. Det ligger imidlertid uden for vores område...der må I spørge nogle der ved noget om skat.

Et rigtigt langt svar...men det var også mange spørgsmål.

Alt i alt skal du dog nøje overveje om A-kasse medlemskab overhovedet giver mening for dig.

Med venlig hilsen

Anders Weber, www.a-kasser.dk