Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: A-kasse og udland

 1
 0

Flytte til England og flytte tilbage til Danmark efter nogle år..hvad med A-kasse og dagpenge?

dagpengeret udland brexit

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Jeg skal muligvis flytte til England næste september for at starte en 1 årigs-uddannelse, der kvalificerer mig til jobs over i England. Jeg har haft det svært ved at få jobs her i Danmark og det er derfor jeg tænker, at jeg måske bedre kunne forsørge mig selv i England. Men hvis jeg en dag gerne vil vende hjem til Danmark ved jeg ikke, om jeg overhovedet er berettiget til dagpenge. Hvordan ville situationen stå til? Hilsen Pernille

Svar fra A-kasser.dk: Hej Pernille,

Den konservative valgsejr ved valget i Storbritanien i december 2019 betyder, at et velordnet Brexit nu må forventes at ske den 31. januar 2020. Vi har i en særlig artikel behandlet situationen omkring A-kasse og dagpenge ved dels et ordnet Brexit, dels et no-deal Brexit. Da vi nu må regne med at udtræden af EU vl ske ved et ordnet Brexit, er det kun den mulighed vi omtaler i det følgende.

Idet såvel Storbritannien, Rådet og Europa-Parlamentet inden den 31. januar 2020 har godkendt den udtrædelsesaftale, EU27 og den britiske regering har forhandlet, vil et ordnet Brexit finde sted den 1. i måneden derefter. Aftalen indebærer, at en overgangsperiode træder i kraft på udtrædelsesdatoen og løber frem til udgangen af 2020 med mulighed for et eller to års forlængelse. I den periode vil EU-retten blive videreført, hvilket i praksis betyder for dig at du - hvis du vender tilbage til Danmark i overgangsperioden - kan medregne beskæftigelses- og forsikringsperioder fra den engelske arbejdsløshedsforsikring. Det kræver som hidtil at du får dokumenteret perioder på et PD U1 dokument.

Hvad der sker efter overgangsperiodens udløb den 31.12.2020 er på nuværende tidspunkt ikke til at vide, idet det afhænger af de aftaler som EU og Storbritanien indgår. Dette kan først aftales, når Storbritannien er udtrådt af EU.

Ved overgangsperiodens udløb vil - hvis andet ikke er aftalt mellem EU og Storbritanien - udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne (kapitel 2) træder i kraft.

Generelt om dagpengeret ved tilbagevenden til Danmark:

Skulle du vende tilbage til Danmark, afhænger din dagpengeret af, dels om du har været medlem af "A-kasse" i England, dels om du kan overføre de optjente rettigheder til en dansk A-kasse. Sidstnævnte er som nævnt svært at sige om det vil være muligt efter 31.12.2020, da det afhænger af de aftaler UK laver med EU på arbejdsløshedsforsikringsområdet.

Du skal være opmærksom på at hvis du er væk i mere end 5 år, skal du endvidere opfylde et arbejdskrav, før du kan overføre dine rettigheder til en dansk A-kasse. Læs mere om overførsel af optjente rettigheder her: https://www.a-kasser.dk/a-kasse-og-udland/dagpenge.html

Kommer du tilbage til Danmark uden at have været arbejdsløshedsforsikret i England, eller i en situation hvor du ikke kan overføre optjente rettigheder til en dansk A-kasse, må du starte helt forfra i dagpengesystemet og optjene dagpengeret på normal vis. Du kan læs om hvordan du optjener dagpengeret her: https://www.a-kasser.dk/dagpengeret/

Med venlig hilsen Anders Weber, www.a-kasser.dk