A-kasse

Dagpenge
Regler

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Af A-kasse team

Nøgleord Dagpengereform

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig at forstå og administrere.

På den baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i februar 2018 bedt Deloitte om at gennemføre en foranalyse vedr. gennemskrivning og forenkling af lovgivningen på dagpengeområdet. Der er nu udarbejdet to foranalyse-rapporter.

I den første rapport, ’Ny struktur for lov om arbejdsløshedsforsikring’, opstilles et forslag til en ny struktur for lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det foreslås fx, at loven splittes op i flere selvstændige love:

 • Lov om arbejdsløshedsforsikring, der omhandler medlemmernes rettigheder og pligter i forhold til dagpenge.
 • Lov om efterløn, der omhandler medlemmernes rettigheder og pligter i forhold til efterløn.
 • En administrationslov, der henvender sig til a-kasserne og omhandler processuelle og administrative regler, tilsyn, kontrol m.v.
 • En ATP-lov, hvor reglerne vedr. ATP samles.

I den anden rapport, ’Bruttokatalog over forslag til forenkling af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.’, opstilles en række forenklingsforslag og digitaliserbare elementer, der understøtter en enklere og mere forståelig lovgivning og en smidigere administration. Fokusområderne for rapporten er:

 • Administration af dagpengegodtgørelse (G-dage)
 • Særregler for unge under 25 år
 • Fradragsregler (hvornår vil din A-kasse modregne i dine dagpenge)
 • Rådighed og sanktioner (reglerne om din pligt til som ledig til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet)
 • Tilbagebetaling og sanktioner
 • Refusion (reglerne om at A-kasserne får de udbetalte dagpenge til ledige A-kasse medlemmer refunderet af staten)
 • Formål og krav til anerkendelse.