Skip to content

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Af Anders Weber

Nøgleord Dagpenge, Dagpengereform

Som beskrevet i et andet indlæg foreslår regeringen lavere dagpengesats for nyuddannede.

Hidtil har de store fagforeninger for akademikere IDA og MA været imod forslaget, men de erkender nu at der er politisk flertal for forslaget, og accepterer nu en nedsættelse af dimittendsatsen. Dog foreslår de at en nyuddannet skal kunne få den hidtidige sats for dimittender (kr. 13.815 i 2021) i de første 3-6 måneder. Først derefter skal dimittendsatsen nedsættes til 9.500 kr. pr. måned som foreslået af regeringen.

IDA's og MA's forslag

IDA foreslår med støtte fra MA at man indfører en trappemodel på 3-6 måneder, hvor de nyuddannede kan få den gældende dimittendsats på 13.821 kr. Først når den periode er udløbet, kan det komme på tale at nedsætte satsen til de foreslåede 9.500 kr.

Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA siger: "Fremdriftsreformen betyder, at majoriteten af dimittenderne bliver færdige med studierne samtidig omkring sommerferien, hvor store dele af arbejdsmarkedet ligger stille, og det er småt med jobåbningerne. Dermed opstår der er en flaskehals, og det er uretfærdigt, at de nyuddannede skal betale prisen for et strukturelt problem. Vi bør også huske på, at selvom antallet af højtuddannede fra de videregående uddannelser er steget markant de seneste år, er ledigheden ikke steget tilsvarende. Så selvom vi uddanner flere, så er ledigheden nogenlunde konstant."

Både IDA og MA advarer også mod at halvere dagpengeperioden for nyuddannede fra de nuværende to år til 1 år, som foreslået af regeringen.

"Dimittendordningen er en vigtig rekrutteringskanal til det medlemsfinansierede dagpengesystem, og A-kasserne vil blive fravalgt, hvis ikke ordningen er relevant for den enkelte", siger Thomas Damkjær Petersen.

Kilde: IDA's hjemmeside.