Skip to content

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Af Anders Weber

Nøgleord Dagpenge

Normalt vil en person der modtager dagpenge maksimalt kunne få dagpenge i en periode på 2 år (dagpengeperioden). COVID-19 hjælpepakkerne har dels forlænget dagpengeperioden og suspenderet dagpengeforbruget.

Neden for kan du se den aktuelle status (pr. 10. februar 2021) på hvordan hjælpepakkerne påvirker dig, hvis du er dagpengemodtager.

Aftale om COVID-19-initiativer af 19. marts 2020
Aftalen suspenderer dagpengeforbruget for perioden 1. marts 2020 til 31. maj 2020. Der er tale om en ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. idet der i §55 indsættes et nyt stk. 7. Aftalen er vedtaget i LOV nr 274 af 26/03/2020.

L 473 forlænger suspension af dagpengeforbrug med yderligere 1 måned frem til 30. juni 2020.
Vedtaget i LOV nr 473 af 22/04/2020.

L 960 forlænger suspension af dagpengeforbrug med yderligere 2 måneder frem til 31. august 2020.
Vedtaget i LOV nr 960 af 26/06/2020.

Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020
Aftalen indfører en forlænget dagpengeret til ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 og indtil den 1. november 2021. Der er tale om en ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. idet der i §55 indsættes et nyt stk. 8. Aftalen er vedtaget i LOV nr 1642 af 19/11/2020.

Tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. december 2020
Aftalen genindfører suspensionen af dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021. Der er tale om en ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §55, stk. 7, 1. og 2. pkt. Aftalen er vedtaget i LOV nr 57 af 19/01/2021.

Aftalen er et tillæg til "Aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger", af 10. december 2020.

Aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021
Aftalen forlænger suspensionen af dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere frem til og med den 30. april 2021. Se pressemeddelelse på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Samlet resultat af hjælpepakker for dagpengemodtagere

Suspension af dagpengeforbrug: 1. marts 2020 til 31. august 2020, og 1. januar 2021 til 30. april 2021.

Forlængelse af dagpengeperiode: alle dem der opbruger dagpengeret i perioden 1/11-2020 til 1/11-2021 får yderligere 2 måneders dagpenge.