Uddannelse under 18 mdr. pga. meritoverførsel

Af Anders Weber

Nøgleord Dagpengeret

Emneord for denne afgørelse: Meritoverførsel - Dimittendrettigheder - Nyuddannet

Dato: 02-11-2017

Resumé

En nyuddannet kunne ikke blive optaget som medlem af a-kassen på baggrund af en afsluttet uddannelse.

Uddannelsen var gennemført på mindre end 18 måneder på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

  • Du kan ikke blive optaget på baggrund af din uddannelse til [navn].

Det betyder, at vi stadfæster CKA’s afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer sagen ligesom CKA. Vi lægger vægt på samme oplysninger og bruger samme regler til at afgøre sagen.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at der er forskellige opfattelser af, om du er berettiget til at blive optaget som dimittend.

Du henviser til brev af 17. marts 2017 fra Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår, at de ikke er enige i a-kassens afgørelse.

Du henviser desuden til en hjemmeside om uddannelser, der giver ret til dagpenge.

Vi bemærker, at vi ikke er enige i Undervisningsministeriets forståelse af reglerne om meritoverførsel.

Vi er ligesom a-kassen og CKA af den opfattelse, at der ikke kan ske optagelse i en a-kasse på grundlag af en uddannelse, når den er gennemført på under 18 måneder, og hvor der er sket meritoverførsel af beskæftigelsesperioder.

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen i CKAs afgørelse og til CKAs bemærkninger i brev af 8. juni 2017, hvor de blandt andet henviser til bemærkningerne til § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Dine oplysninger kan derfor ikke føre til en ændret vurdering af sagen.

Regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsløshedsforsikring, § 54.