Meritoverførsel - uddannelse kortere end 18 måneder

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - Meritoverførsel - Nyuddannet - Varighed

Dato: 02-11-2017

Resumé

En nyuddannet kunne ikke blive optaget som medlem af a-kassen på baggrund af en afsluttet uddannelse.

Uddannelsen var gennemført på mindre end 18 måneder på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder.

Begrundelse

Ret til optagelse på baggrund af uddannelse
Du kan ikke blive optaget i A-kasse på baggrund af din uddannelse, fordi uddannelsen ikke har været tilstrækkelig lang.

Efter reglerne kan man blive optaget som nyuddannet og få ret til dagpenge, hvis man har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.

Det kan du se i §54 i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jfr. LBK nr 784 af 21/06/2017 (loven).

Hvis der er tale om meritoverførsel, skal den samlede uddannelse have en normeret varighed på mindst 18 måneder. Herudover er det et krav:

  • Den meritoverførte uddannelse, herunder praktik, er indgået i en tidligere uddannelse
  • Den meritoverførte del af en uddannelse er gennemført inden for de sidste 3 år
  • Uddannelsen eller en del af uddannelsen ikke tidligere har dannet grundlag for ret til dagpenge.

Det kan du se i Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, §18.

Hvis en uddannelse er normeret til mindst 18 måneder, men færdiggøres på mindre end 18 måneder på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder, kan uddannelsen ikke danne grundlag for ret til dagpenge.

Grundlaget for afgørelsen:

  • Du begyndte på uddannelsen den 19. januar 2016
  • Du afsluttede uddannelsen den 10. februar 2017
  • Uddannelsen er normeret til 4 år og 6 måneder

Vi har lagt vægt på:

  • Du har færdiggjort uddannelsen på mindre end 18 måneder grundet meritoverførsel af beskæftigelsesperioder (erhvervserfaring).

Det betyder, at du ikke har mulighed for at blive optaget som dimittend i A-kassen, på baggrund af uddannelsen afsluttet 10. februar 2017, fordi dit uddannelsesforløb har en varighed på mindre end 18 måneder.

Vi kan i øvrigt henvise til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse i sagen 11-611-0049, som kan ses her.
Det fremgår heraf, at et medlem ikke kunne opnå rettigheder som dimittend, fordi merit var givet for beskæftigelse, og ikke for uddannelse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT