Skip to content

Markant færre A-kasse medlemmer opbruger dagpengeretten

Af Anders Weber

Nøgleord A-kasse og fagforening, Dagpenge

Nyt dagpengesystem virker: Færre A-kasse medlemmer opbruger dagpengeretten.

Siden det nye dagpengesystem med fleksibel genoptjening trådte i kraft 1. januar, har markant færre A-kasse medlemmer opbrugt dagpengeretten end tidligere. Det viser nye tal for 1. halvår 2017.

I 1. halvår 2017 opbrugte 102 personer i gennemsnit dagpengeretten om ugen, mens det i samme periode året før var 280 personer. Samlet set har knap 2.900 personer opbrugt dagpengeretten i de første seks måneder af 2017, mens det var knap 7.300 personer i 1. halvår 2016.

Medlem af A-kasse?

Ønsker du at blive medlem af en A-kasse eller skifte A-kasse?
brug vores guide til at finde f.eks. den billigste eller den med færrest klager

Det store fald skal selvfølgelig ses i lyset af fremgangen i økonomien, men skal også ses i lyset af, at det pr. 1. januar 2017 blev muligt at forlænge perioden med dagpenge, hvis man indimellem har haft arbejde. En dags arbejde kan veksles til to ekstra dage med dagpenge, og det har mange benyttet sig af. En tidligere særopgørelse har vist, at over halvdelen af de personer, der ville have opbrugt dagpengeretten i 2017, har gjort brug af den fleksible genoptjeningsret.

De nye tal på Jobindsats.dk viser også, at antallet af personer, som hverken modtager en offentlig ydelse eller lønindkomst i den måned, de opbruger dagpengeretten, er steget fra 8,6 procent i 1. halvår 2016 til 39,1 procent i 1. halvår 2017. Det kan skyldes flere ting, herunder forsinket overgang til kontantydelse, som udbetales af kommunen i stedet for a-kassen. Desuden kan de pågældende personer godt kan have en anden form for indtægt, fx hvis de er selvstændige, modtager private pensioner eller alene har modtaget B-indkomst.

Selvstændig og A-kasse?

Er du selvstændig skal du huske at tænke på A-kasse medlemskab.
Se hvilke A-kasser der er bedst for selvstændige

Det skal dog bemærkes, at andelen, som hverken modtager en offentlig ydelse eller lønindkomst, falder med ca. en tredjedel efter bare tre måneder. Opgørelsen viser samtidig, at knap hver tredje af de personer, der har opbrugt dagpengeretten, er i job tre måneder efter.

Antal personer med opbrugt dagpengeret, 1. halvår 2013 – 1. halvår 2017

2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1
Halvårligt 23.175 10.953 10.113 9.193 9.150 7.905 7.274 5.198 2.859
Ugentligt (gennemsnit) 585 438 375 353 352 304 280 200 102

Relateret indhold om A-kasse:
Dagpengesatser - se hvor meget du kan få i dagpenge.