Den bedste A-kasse?

Kan man afgøre hvem der er den bedste A-kasse?

På A-kasser.dk måler vi A-kasserne på alle de fakta der er tilgængelige for de danske A-kasser.
Desværre er A-kasse branchen præget af at A-kasserne laver de fleste af deres målinger som interne målinger, der ikke offentliggøres i sit fulde omfang, og som også ofte kun omfatter A-kassen selv, der har bestilt undersøgelsen eller et mindre antal A-kasser.

De deltagende A-kasser forpligter sig samtidig til at de ikke må offentliggøre resultaterne fra undersøgelserne.

Benchmark af A-kasser

Den ansvarlige myndighed for A-kasserne i Danmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har tidligere lavet store benchmark-undersøgelser af bl.a. medlemstilfredshed hos medlemmerne i alle danske A-kasser.
Den seneste undersøgelse ligger dog helt tilbage til 2009, så det er begrænset hvilken værdi den har hvis man idag skal prøve at finde frem til den bedste A-kasse.
Men det kan dog nævnes at "Min A-kasse" fik førstepladsen i undersøgelsen - og dermed den A-kasse med de mest tilfredse medlemmer.

Klager fra medlemmer

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under STAR, laver årlige opgørelser over medlemmernes klager over deres A-kasse.
I den seneste opgørelse for året 2018, kan man se at blandt A-kasser med mindst 25.000 medlemmer er det FTFa, Din Sundhedsfaglige A-kasse og BUPL-A der har færrest klager pr. 1.000 medlemmer.
Af de tværfaglige A-kasser (optager alle som medlem) har FTFa færrest klager.
Også "Min A-kasse" og FRIE, der begge er tværfaglige, har færre klager end gennemsnittet.

I den modsatte end af klagestatistikken, med mange klager, ligger bl.a. ASE, Teknikernes A-kasse, Socialpædagogernes A-kasse, NNF, HK A-kasse og FOA.

Vurdering på Trustpilot

Udover at se på antal officielle klager (se ovenfor), kan man også i sin vurdering af hvem der en god A-kasse, se på de vurderinger de enkelte A-kasser har på Trustpilot.

Den samlede vurdering af A-kassen opgøres i form at en "Trustscore" hvor det højest mulige er 5. De bedste A-kasser i følge Trustpilot er:

  

Hvor får du mest for kontingentet?

Det vigtigste du køber når du bliver medlem af en A-kasse er jo forsikringen mod ledighed, og dermed retten til dagpenge hvis du skulle blive ledig.
Denne "forsikringsdel" og vilkårene er meget detaljeret beskrevet i love på dagpengeområdet, så uanset hvor du bliver medlem er det - ihvertfald i princippet - samme regler og vilkår der gælder for din arbejdsløshedsforsikring.

Men når de ansatte i A-kasserne behandler sager om forskellige ydelser til deres medlemmer, det kan være dagpenge, sygedagpenge eller andet, vil den ansatte i A-kassen ofte skulle foretage et skøn i forhold til dagpengereglerne og dermed om A-kassen skønner at medlemmet har ret til dagpenge.
Det gælder f.eks. reglerne for selvstændige, honorarmodtagere og freelancere m.fl. Når en A-kasse skal vurdere om disse grupper har ret til dagpenge vil sagen i høj grad baseres på skøn, herunder om medlemmets selvstændige aktiviteter kan karakteries som bibeskæftigelse eller ej, hvilket er afgørende for om medlemmet kan få dagpenge i tilfælde af ledighed. Derfor kan "ens tilfælde" blive behandlet forskelligt i forskellige A-kasser.

Mange danskere får kun brug for deres A-kasse, hvis de bliver ledige. Det mest relevante at se på, hvis man skal prøve at finde den bedste A-kasse, er derfor at se på hvor tilfredse medlemmerne er med deres A-kasse generelt, men især hvor tilfredse ledige medlemmer er med deres nuværende A-kasse.
Her vil "Min A-kasse" være et godt valg, da Min A-kasse har høj generel medlemstilfredshed og samtidig meget få klager fra deres ledige medlemmer i sager om dagpenge m.m.

Ekstra medlemsfordele

Måske hører du ofte i reklamer for A-kasser og fagforeninger, at der er andre medlemstilbud, som du kan gøre brug af når du er medlem.
Du skal her være opmærksom på at næsten alle disse fordele - ihvertfald i form af rabatter m.m. - kun opnås hvis du er også er medlem af en fagforening. Er du kun medlem af en A-kasse, er medlemstilbud ofte begrænset til hjælp til at komme i arbejde, skrive ansøgninger, deltage på "gå-hjem-møder" m.m.

Er du også interesseret i ekstra forsikring i form af en lønsikring - kan det være en fordel at sammenligne de forskellige A-kasser's tilbud på lønsikring. det har vi gjort for dig - se undersøgelsen her.
I vores undersøgelse viser det sig at FTFa har en attraktiv og billig lønsikring.
Du skal ofte kun være medlem af en A-kasse for at kunne tegne den ekstra lønsikring.

Prisen for A-kasse medlemskab

Ligesom vilkårene for en dagpengeforsikring i form at et A-kasse medlemskab er de samme for alle A-kasser, så er prisen på selve forsikringen også den samme. I 2020 udgør dit forsikrings-bidrag og ATP kr. 359 pr. mdr. uanset hvilken A-kasse du vælger.
Der er dog forskel mellem A-kasserne på den samlede kontingenpris du betaler for A-kasse medlemskab. Det skyldes at A-kasserne ikke alle sammen er lige effektive og dygtige til så at sige at "køre deres A-kasse forretning".
I vores pris sammenligning kan du se kontingentprisen for alle 23 A-kasser i Danmark. FTFa er den billigste tværfaglige A-kasse, det vil sige den billigste af de A-kasser der er åbne for alle uanset baggrund eller job.

Forblive medlem af samme A-kasse ved jobskifte

En ting du også kan overveje når du vælger A-kasse, er om du kan forblive i samme A-kasse uanset om du senere skulle skifte job, f.eks. til en anden branche.
Er der vigtigt for dig skal du vælge en tværfaglig A-kasse. I vores oversigt over alle A-kasser er de A-kasser hvor du altid kan forblive medlem omtalt som "optager Alle".

Har A-kassen et kontor i nærheden af dig?

Skulle det uheldige ske, at du bliver ledig og vil have dagpenge, så har du pligt til at komme til møde i din A-kasse, når din A-kasse indkalder dig.
Betyder transport noget for dig, kan det derfor være en god idé at checke om A-kassen har kontor i nærheden af dig.
Du kan i oversigten med alle A-kasser se hvilke byer hver enkelt A-kasse har kontor i.
Er du interesseret i at se hvilke A-kasser der har kontor i netop din by, så kan du finde links nederst på denne side til alle 98 kommuner i Danmark, hvor vi har beskriver hvilke A-kasser, der har kontor i de enkelte kommuner, ligesom du kan se et kort med adresser m.m.

Brug af A-kassen's lokaler og faciliteter
Nogle A-kasser tilbyder deres medlemmer at de kan bruge A-kassen's it-lokale og møderum. Der kan desuden være adgang til fag- og dagblade, kopimaskine, printer og kaffemaskine.
MA A-kasse er den A-kasse der ifølge vores undersøgelse er bedst når det gælder adgang for medlemmer til at bruge deres lokaler og faciliteter. I MA A-kasse har du endda adgang uden for normal åbningstid. Se kort med MA's kontorer og hvordan du kan bruge deres lokaler.

Konklusion: hvem er den bedste A-kasse?

Lægger vi de forskellige parametre sammmen som vi har omtalt ovenfor, er der ingen tvivl om at "Min A-kasse" og FTFa er to gode bud på A-kasser der generelt vil være et godt valg for mange, der kun ønsker A-kasse (og ikke fagforening).
Ønsker du også fagforening er det meget sværere for os at rådgive dig, fordi så vil det være mange andre faktorer der bør afgør dit valg - herunder er det i sig selv godt at være medlem af den fagforening der dækker dit fagområde.

Endelig skal du være opmærksom på at for få grupper, især sygeplejersker, pædagoger, studerende og nyuddannede, kan det være mere relevant - og billigere - at vælge en A-kasse målrettet netop dit fagområde.
Er du studerende eller nyuddannet anbefales du at se vores specielle guider målrettet disse grupper.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?