Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Dagpengesatser 2020

Dagpengesats i A-kassen

Hvis du bliver ledig og skal have dagpenge, beregner din A-kasse hvor meget du kan få i dagpenge.

Når A-kassen beregner dette indgår to elementer:

  • De maksimale dagpengesatser (se nedenfor)
  • Din indkomst de sidste 24 måneder. A-kassen beregner din dagpengesats på baggrund af de "bedste 12 måneder" (de 12 måneder med højest indkomst) inden for de sidste 24 måneder.

Højst 90% af din hidtidige indkomst

A-kassen beregner altså din dagpengesats udfra din hidtidige indkomst, men du kan højst få 90% af din hidtidige løn, ligesom du højst kan få det maksimale beløb fastsat i dagpengesatserne for din medlemsgruppe.
For at kunne få den højeste dagpengesats skal du i 2020 mindst have en gennemsnitlig månedsløn på kr. 23.047 incl. 8% arbejdsmarkedsbidrag (for et fuldtidsforsikret medlem).
Det er kun løn i perioder hvor du har været medlem af en A-kasse, som kan indgå i beregningen.

Den maksimale dagpengesats i 2020 er kr. 19.083 pr. måned.
Først trækkes 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag fra de 23.047 kr. – det efterlader ca. 21.203‬. Heraf kan man maksimalt modtage 90 % i dagpenge – og så lander man på den maksimale månedssats.
På den anden side er der ikke nogen minimum dagpengesats, så hvis du har haft en meget lav indtægt igennem de sidste par år før du søger dagpenge, jamen så får du kun 90% heraf.

Dagpengesatser i 2020

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 19.083 kr. 228.996 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.644 kr. 163.728‬ kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.648 kr. 187.776 kr.
Deltidsforsikrede 12.722 kr. 152.664‬ kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 9.096 kr. 109.152‬ kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.432 kr. 125.184 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.542 kr. 114.504‬ kr.
Unge deltid, 50% 6.361 kr. 76.332‬ kr.

  

Reglerne om beregning af dagpengesats

Reglerne om den maksimale dagpengesats og hvordan din dagpengesats beregnes findes i Lov om arbejdsløshedsforsikring §§47-49, samt i Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, som mere detaljeret beskriver hvordan A-kassen skal beregne din dagpengesats.

Dimittender kan få beregnet en sats efter 6 måneder

En nyuddannet, der har dimittendrettigheder i sin A-kasse, og som er/kommer i job efter uddannelsen, kan få beregnet en (højere) dagpengesats baseret på mindst 3 måneders indtægt.
Det kan dog tidligst ske, når der er gået 6 måneder fra, at retten til dimittend-dagpenge er indtrådt. Har man ikke været gratis studiemedlem af A-kassen i mindst 1 år før man afslutter sin uddannelse, har man 1 måneds karantæne før man har ret til dimittend-dagpenge. I dette tilfælde betyder det, at beregning af en individuel dagpengesats tidligst kan ske 7 måneder efter uddannelsens afslutning.

Den nye sats beregnes efter 90%-reglen (jfr. ovenfor), dog således at det kun er indberetninger til indkomstregisteret i perioden efter uddannelsens afslutning, der er afgørende.
For at kunne få beregnet en sats, skal der i mindst 3 måneder inden for perioden på mindst 6 måneder være indberettet indtægt, der opfylder kravet til at kunne indgå i en beregning.

Dagpengesatsen for ledige under 25 år

Unge under 25 år får som udgangspunkt arbejdsløshedsdagpenge beregnet på normal vis, jfr. oven for, og de får altid denne sats under de første sammenlagt 962 timers (½ år) ledighed.

Unge, som ikke har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse m.v. eller en integrationsgrunduddannelse, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring, får efter de første sammenlagte 962 timers (½ år) ledighed og under de efterfølgende sammenlagt 2.886 timers (1½ år) ledighed dagpenge på 50 pct. af højeste dagpenge.
Det gælder dog ikke for fuldtidsforsikrede medlemmer, som inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer (svarende til to år) i henhold til lov om et indkomstregister eller inden for 3 år har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Som det fremgår er ungereglerne lidt mere indviklede end reglerne for "voksne" ledige A-kasse medlemmer. Der er dog også fremsat ønske fra A-kasserne om at få ungereglerne forenklet.

Dagpengesatsen for selvstændige

Som omtalt i vores specielle artikel om dagpengeret for selvstændige, blev dagpengereglerne for selvstændige ændret fra den 01.10.2018, således at optjening og beregning af dagpengesats nu sker efter de samme principper som for lønmodtagere.

I forhold til beregning af dagpengesatsen hvis du har været selvstændig, betyder det at det også for dig som udgangspunkt er de "bedste 12 måneder" ud af de sidste 24 måneder (af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed) der indgår i beregningen.

Er du selvstændig og har opnået dagpengeret alene på baggrund af indtægt fra den selvstændige virksomhed (5 års optjeningsperiode), kan du få beregnet din dagpengesats på baggrund af et gennemsnit af de to år med den højeste indtægt indenfor de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighedens indtræden.
Du kan dog kun anvende indtægt fra din selvstændige virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til dig selv som ejer af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Dagpengesatser for tidligere år

Dagpengesatser i 2019

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 18.866 kr. 226.391 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.489 kr. 161.875 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.470 kr. 185.640 kr.
Deltidsforsikrede 12.577 kr. 150.927 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 8.993 kr. 107.916 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.313 kr. 123.760 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.433 kr. 113.202 kr.
Unge deltid, 50% 6.289 kr. 75.464 kr.

Dagpengesatser i 2018

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 18.633 kr. 223.596 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.323 kr. 159.876 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.279 kr. 183.348 kr.
Deltidsforsikrede 12.422 kr. 149.064 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 8.882 kr. 106.584 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.186 kr. 122.232 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.317 kr. 111.804 kr.
Unge deltid, 50% 6.211 kr. 74.532 kr.

  

Dagpengesatser for tidligere år: 2017.

X

Har du den rigtige A-kasse?

Husk at du altid kan skifte A-kasse, uanset om du er i arbejde eller ledig.
Du skal blot melde dig ind i den nye A-kasse, så sørger de for resten. Du kommer aldrig til at betale dobbelt-kontingent. Læs mere om at skifte A-kasse.

Eksempler på A-kasser, hvor alle kan blive medlem

A-kasse Pris pr. mdr.
i 2020
Online indmeldelse
FTF A-kasseFTF-A er den billigste tværfaglige A-kasse i 2020 457 kr.
Bliv medlem
Min A-kasseMin A-kasse klarer sig ofte meget godt i undersøgelser af medlemstilfredshed 476 kr.
Bliv medlem
DFH A-kasseDet faglige hus har oplevet stor medlemsfremgang de senere år. De tilbyder billig A-kasse med fagforening A-kasse: 479 kr.
A-kasse+fagforening: 548 kr.
Gratis fagforening i 3 måneder
Bliv medlem

Se sammenligning af alle 23 A-kasser

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020

Udgivet den 3. December, 2019 af A-kasser.dk

Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge Finanslov 2020. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Læs mere...

Gå til bloggen