Wysokość świadczenia i czas jego trwania

Obowiązujące stawki – ile mogę dostać?

Zasiłek dla bezrobotnych (“dagpenge”) nie może być wyższy niż 90% kwoty twojego ostatniego wynagrodzenia i nie może wynieść więcej niż maksymalna stawka zasiłku.

Od 1 stycznia 2021 maksymalna wysokość świadczenia to 19.322 koron miesięcznie dla osób ubezpieczonych w pełnym wymiarze.

Podstawą do wyliczenia wyskości zasiłku jest wzięcie pod uwagę 12 z 24 ostatnich miesięcy z najwyższym wynagrodzeniem. Jeśli nie miałeś 12 miesięcy dochodu w ciągu ostatnich 24 miesięcy, Twoja a-kasse obliczy wysokość świadczenia na podstawie wszystkich miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, w których uzyskałeś dochód.

Wysokość świadczenia dla absolwentów jest nieco niższa, jest też zależna od tego, czy ubezpieczony posiada potomstwo lub nie. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź nasz specjalny przewodnik dla absolwentów.

Długość pobierania zasiłku i możliwość przedłużenia okresu pobierania świadczenia

Co do zasady, ubezpieczony ma prawo do pobierania zasiłku przez dwa lata (3.848 godzin) w okresie 3 lat.

Świadczenie jest wypłacane według ustalonej liczby godzin. Zasiłek jest płacony za miesiąc kalendarzowy i pokrywa maksymalnie 160,33 godzin miesięcznie.

Swoje 3.848 godzin zasiłku dla bezrobotnych można wykorzystać na godziny za które faktycznie otrzymujesz zasiłek.

Okres otrzymywania świadczenia może być przedłużony do maksymalnie 3 lat. W tym celu należy podjąć pracę. Każda godzina pracy przedłuża zasiłek o dwie godziny. Innymi słowy – jeden miesiąc pracy to dwa dodatkowe miesiące w których można pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

A-kasse prowadzi ewidencję przepracowanych przez ciebie godzin (po duńsku: „beskæftigelseskontoen”). Ewidencja przepracowanych godzin jest dostępna do wglądu na jobnet.dk lub na twoim profilu na stronie twojej a-kasse.