Warunki nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Musisz być członkiem kasy ubezpieczeń dla bezrobotnych (a-kasse) przez okres conajmniej jednego roku.

Zarejestrowałeś/aś się jako osoba bezrobotna w lokalnym urzędzie pracy (jobcenter) lub na stronie jobnet.dk pierwszego dnia bezrobocia.

Trzeba aktywnie szukać pracy oraz być do dyspozycji dla A-kasse/jobcenter.

Jesteś w stanie rozpocząć pracę z jednodniowym wypowiedzeniem. Oznacza to, źe osoba poszukująca pracę nie moźe mieć żadnych fizycznych lub legalnych przeszkód które uniemożliwiają jej podjęcie legalnej pracy. Obcokrajowcy muszą mieć prawo pobytu i pracy w Danii.

Twój dochód brutto wyniósł minimum 243.996 koron (kwota na rok 2021) w ciągu 3 ostatnich lat (suma dochodu z tego okresu) jeżeli jesteś ubezpieczony w pełnym wymiarze oraz 162.660 koron jeśli jesteś ubezpieczony na niepełny wymiar. Wymóg nazywany jest „indkomstkravet”.

Więcej o „indkomstkravet”:

  • Można wliczyć tylko dochód z okresów członkostwa.
  • Maksymalnie możesz wliczyć 20.333 koron miesięcznie.
  • Oznacza to, iż niezależnie od wysokości zarobków musisz przepracować przynajmniej 1 rok aby nabyć prawo do zasiłku dla berobotnych („dagpenge”). 12x20.333=243.996
  • Jeżeli twoje wynagrodzenie wyniosło poniżej 20.333 koron w niektórych miesiącach, nabycie prawa do zasiłku nastąpi w czasie dłuższym niź jeden rok, ponieważ osiągnięcie dochodu powyżej 243.996 koron zajmie więcej niż 12 miesięcy.

  

Przenoszenie okresów ubezpieczeń I pracy z innych krajów Unii Europejskiej

W pewnych sytuacjach możliwe jest wliczenie okresów ubezpieczenia z innych krajów Unii Europejskiej oraz z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego celem spełnienia wymogu rocznego członkostwa w a-kasse uprawniającego do pobierania zasiłku.

Dochód z okresu ubezpieczenia w innym kraju Unii Europejskiej może zostać wzięty pod uwagę w celu spełnienia wymogu dochodowego („indkomstkravet”).

Więcej informacji znajdziesz w tym artykule (tylko w języku angielskim).

Zasady dotyczące absolwentów

Absolwenci mogą wliczyć okres nauki na takich samych zasadach jak osoby pracujące czas pracy. W tym wypadku 1 miesiąc nauki odpowiada 1 miesiącu pracy z pełnym wynagrodzeniem. Oznacza to, że 1 miesiąc nauki równa się zarobkowi w wysokości 20.333 koron. Przeczytaj więcej w sekcji Dla absolwentów (tylko w języku angielskim).

Zatem jeśli zostaniesz członkiem a-kasse natychmiast po ukończeniu studiów (lub też byłeś/aś darmowym członkiem jako student i poinformowałeś/aś A-kasse o zmianie statusu na „absolwent”), wymóg dochodowy zostanie spełniony automatycznie. Jak wspomniano wcześniej, pełnowymiarowy (pracujący) członek w momencie utraty pracy musi spełniać wymóg dochodowy obliczany z 3 ostatnich lat aby nabyć prawo do zasiłku. Nie dotyczy to absolwentów.