Kasy ubezpieczeń dla bezrobotnych w Danii

Informacje ogólne dotyczące a-kasse oraz zasiłki dla bezrobotnych

Na terenie Danii działają 22 kasy ubezpieczeń dla bezrobotnych. Duńskie kasy ubezpieczeń dla bezrobotnych (po duńsku: a-kasse) to prywatne organizacje pożytku publicznego wspierane przez duński rząd.

Aby nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych (“dagpenge”), naleźy być członkiem a-kasse. Członkostwo jest dobrowolne i wiąże się z odprowadzaniem comiesięcznych składek. Decyzję o przystąpieniu podejmuje się indywidualnie.

Nie jest jednak to jedyny warunek który należy spełnić, jest takźe szereg innych.

Niektóre z 22 a-kasser są przeznaczone wyłąćznie dla pewnych branż i zawodów. Część z nich przyjmuje zasadniczo przedstawicieli wszystkich profesji jednakźe niektóre celują w określoną grupę zawodową, przykładowo „CA A-kasse” (kierowana do pracowników z wykształceniem wyższym pracujących w sektorze prywatnym) oraz „AJKS” (kierowana do dziennikarzy).

Reszta a-kasser ma charakter interdyscyplinarny i przyjmuje przedstawicieli wszystkich zawodów, również tych na samozatrudnieniu. Oznacza to, że każda pracująca osoba może zostać członkiem takiej a-kasser. W ponieższej tabeli interdysciplinarne a-kasse to te przy których w kolumnie “dla kogo” widnieje “wszyscy”.

W celu znalezienia najtańszej a-kasse, należy posortować listę według ceny. Proszę jednak zwrócić uwagę, że najtańsze a-kasse będą to te skierowanie wyłącznie do pewnych grup zawodowych.

Jeżeli masz problem z wyborem a-kasse odpowiedniej dla twojej profesji, zapoznaj się z przygotowaną przez nas listą członków typowych dla poszczególnych a-kasse.

A-kasse dla kogo Cena za miesiąc
(2021)
Cena za
miesiąc
(2021)
Oferuje tani
związek
zawodowy
Posiada biuro
w
liczba członków,
stan na 1
stycznia 2021
Zapisy online/
Dowiedz się więcej
FTF A-kasse wszyscy 468 Nie Kopenhaga, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (zobacz mapę) 146.584
Zarejestruj się tutaj

więcej o FTFa..
AKA
akade-
micy
467 Nie 7 miast, między innymi Kopenhaga, Aarhus, Aalborg, Odense 269.510
Zarejestruj się tutaj

więcej o AKA..
Ase A-kasse
wszyscy 514 Tak, w cenie 71 DKK miesięcznie. A-kasse wraz z związek zawodowy to koszt 585 DKK miesięcznie Kopenhaga + możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania 142.724
Zarejestruj się tutaj

więcej o ASE
KRIFA wszyscy 505 Tak, w cenie 150 DKK miesięcznie. A-kasse wraz z związek zawodowy to koszt 655 DKK miesięcznie 14 miast, między innymi Kopenhaga, Aarhus, Aalborg, Odense 160.795
Zarejestruj się tutaj

więcej o Krifa..
DFH A-kasse wszyscy 487 Tak, w cenie 69 DKK miesięcznie. A-kasse wraz z związek zawodowy to koszt 556 DKK miesięcznie 9 miast, między innymi Esbjerg, Aarhus, Brøndby 143.542
Zarejestruj się tutaj

więcej o DFH..
Min A-kasse wszyscy 490 Nie 6 miast, między innymi Kopenhaga, Aarhus, Aalborg, Odense 89.887
Zarejestruj się tutaj

więcej o Min-A..
CA A-kasse biznes 505 CA+ w cenie 55 DKK miesięcznie Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte 67.016
Zarejestruj się tutaj

więcej o CA..
3F A-kasse niektóre
zawody
524 Nie 3F posiada biura na terenie całego kraju 224.216
Zarejestruj się tutaj

więcej o 3F..
HK A-kasse niektóre
zawody
514 Nie HK posiada biura na terenie całego kraju 189.423
Zarejestruj się tutaj

więcej o HK..
A-JKS dzien-
nikarze
468 Nie Kopenhaga i Aarhus 24.859
Zarejestruj się tutaj

więcej o AJKS..
DSA niektóre
zawody
451 Nie Kopenhaga, Aarhus, Aalborg, Fredericia 95.853
Zarejestruj się tutaj

więcej o DSA..
BUPL-A jeden
zawód
470 Nie BUPL posiada biura na terenie całego kraju 59.947
Zarejestruj się tutaj

więcej o BUPL..
DLF-A jeden
zawód
475 Nie 5 miast, między innymi Kopenhaga, Aalborg, Aarhus 71.812
Zarejestruj się tutaj

więcej o DLF-A..
SL A-kasse jeden
zawód
473 Nie 10 miast, między innymi Kopenhaga, Aarhus, Esbjerg, Odense 36.101
Zarejestruj się tutaj

więcej o SL..
TL A-kasse niektóre
zawody
514 Nie 9 miast, między innymi Kopenhaga, Aarhus, Aalborg, Odense 23.529
Zarejestruj się tutaj

więcej o TL..
FOA A-kasse niektóre
zawody
519 Nie FOA posiada biura na terenie całego kraju 137.825
Zarejestruj się tutaj

więcej o FOA..
METAL-A niektóre
zawody
522 Nie METAL posiada biura na terenie całego kraju 68.935
Zarejestruj się tutaj

więcej o Metal..
Din faglige A-kasse niektóre
zawody
521 Nie 12 miast, między innymi Kopenhaga, Aalborg, Aarhus 37.519
Zarejestruj się tutaj

więcej o FA-K..
NNF A-kasse niektóre
zawody
522 Nie 13 miast, między innymi Kopenhaga, Ringsted, Rønne 16.539
Zarejestruj się tutaj

więcej o NNF..
A-kassen LH menad-
żerowie
480 Tak, w cenie 197 DKK miesięcznie Kopenhaga + możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania w 6 miast 118.624
Zadzwoń
do LH

więcej o LH..
Frie wszyscy 498 Tak, w cenie 69 DKK miesięcznie. A-kasse wraz z związek zawodowy to koszt 567 DKK miesięcznie Odense + możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania 40.580
Zarejestruj się tutaj

więcej o Frie..
MA A-kasse wszyscy 502 Nie Kopenhaga, Aarhus, Aalborg, Odense (zobacz mapę) 78.160
Zarejestruj się tutaj

więcej o MA..

Dane dotyczące rocznej liczby członków pochodzą ze statystyk przeprowadzonych przez Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Departament Rynku pracy i Rekrutacji w Ministerstwie Zatrudnienia). Statystyki nie obejmują osób z darmowym członkostwem.