A-kasser for selvstændige

Denne side omhandler medlemskab af A-kasse for selvstændige.
Ønsker du oplysning om de nye dagpengeregler for selvstændige der trådte i kraft 01.10.2018, kan du se denne artikel.

Medlem som selvstændig eller lønmodtager?

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT’s definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet.

En A-kasse vil betragte dig som selvstændig hvis du...

 • er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
 • får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed
 • er medarbejdende ægtefælle i ægtefælles personligt ejet virksomhed og modtager løn uden at have en lønaftale
 • får løn som A-indkomst fra et selskab (f.eks. ApS eller A/S), hvor du har afgørende indflydelse. Du siges også at have afgørende indflydelse hvis din ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.

Bemærk! Med de nye regler for selvstændige der trådte i kraft 01.10.2018, er det ikke længere personen, som defineres som selvstændig eller lønmodtager, men derimod personens aktiviteter, som det også er tilfældet i skattesystemet.
Arbejde inddeles i 4 aktivitetstyper: fritidsbeskæftigelse, selvstændig virksomhed, formueforvaltning (begrænset eller intet personligt arbejde) eller arbejde som lønmodtager.

Muligheder for selvstændige

Er du selvstændig kan du stort set vælge mellem de samme A-kasser som lønmodtagere. Alle A-kasser optager således også selvstændige som medlemmer.
Og eftersom dagpengereglerne for selvstændige i 2018 i høj grad blev tilpasset reglerne for lønmodtagere, så vil alle A-kasse være i stand til at rådgive dig om reglerne for selvstændige.

Ligesom for lønmodtagere gælder dog at nogle A-kasser kun optager medlemmer fra bestemte fag. De resterende 10 ud af de 23 A-kasser er "tværfaglige", hvilket vil sige at de optager medlemmer (lønmodtagere og selvstændige) fra alle brancher. Du kan se en liste med alle tværfaglige A-kasser.

Påtænker du kun at melde dig ind i A-kasse (og ikke have "fagforening"/juridisk hjælp med, se neden for), så kan du altså som selvstændig roligt vælge f.eks. den billigste tværfaglige A-kasse FTFa. FTFa er vant til at rådgive selvstændige om dagpengereglerne.

"Fagforening"/juridisk hjælp for selvstændige

Vi foretrækker at kalde "fagforeningen" for organisation, når vi taler selvstændige, men der er ligesom med en fagforening for lønmodtagere tale om primært tilkøb af juridisk hjælp. For selvstændige er det især rådgivning om personalejura, adgang til at få svar på spørgsmål om f.eks. regnskab, skat og moms samt hjælp til incasso som det er muligt at tilkøbe når du har meldt dig ind i A-kasse. Den "juridiske pakke" tilkøber du enten samtidig med at du melder dig ind i A-kasse, eller du kan gøre det senere, når/hvis du får brug for juridisk hjælp (se om karensperiode neden for).

Indtil 01.01.2020 var DANA den eneste A-kasse kun for selvstændige. DANA A-kasse er pr. 01.01.2020 blevet en del af A-kassen FRIE.
Sammenlægningen med FRIE betyder at selvstændige fra 01.01.2020 hvis de bliver medlem af A-kassen FRIE kan tilkøbe medlemskab af foreningen DANA for kun 69 kr. pr. måned.
Et medlemskab af foreningen DANA giver selvstændige en lang række fordele, som tidligere blev tilbudt DANA A-kasse's medlemmer. Det drejer sig om fx personalejuridisk hotline, iværksætterhjælp, inkassohjælp, billige erhvervsforsikringer, bogføringsprogrammer, økonomisk rådgivning, rabataftaler, kurser og arrangementer.

ASE er også en af dem der tilbyder A-kasse med billig juridisk hjælp til selvstændige. Af flere grunde kan vi dog ikke anbefale ASE - se her hvorfor.

Vær opmærksom på karensperiode for juridisk hjælp

Hvis man vælger også at betale for fagforening, gælder i de fleste fagforeninger at man skal være medlem i nogle måneder før man kan få faglig og juridisk hjælp. Det kaldes "karensperioden".
FRIE har en karensperiode på 3 måneder (vælger du FRIE Favorit til kr. 139 pr. mdr. har du dog kun 1 måneds karens). Skifter du fra en anden fagforening, hvor du har betalt kontingent de seneste 2 måneder, vil du dog ikke have nogen karensperiode i FRIE.
I ASE er karensperioden 6 måneder (dog kun 3 måneder hvis du skifter til ASE fra anden fagforening).

Sammenligning af A-kasse/organisation for selvstændige

Nedenfor viser vi nogle af de beste tilbud for selvstændige.

FTFa tilbyder billig A-kasse og derudover har FTFa efter efter vores mening den bedste lønsikring, som giver ekstra dækning udover dagpenge.

Alle selvstændige uanset branche kan blive medlem af FTFa.

A-kasse Pris pr. mdr. i 2020 Type Har kontor i Medlemmer (A-kasse)
pr 1. juli 2020
Særlige tilbud/
fordele for selvstændige
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse A-kasse: 457 kr. Kun A-kasse København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) 144.110
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
Frie A-kasse: 486 kr. A-kasse + foreningen DANA: 554 kr. A-kasse:
486 kr.
A-kasse+
foreningen
DANA: 554 kr.
A-kasse med juridisk/
økonomisk rådgivning
Odense + mødesteder efter aftale 40.389 (incl. DANA pr. 01.01.2020)
 • Juridisk hjælp: personalejuridisk hotline, iværksætterhjælp, inkassohjælp
 • Tilkøb af Forsikring m.m.: billige erhvervsforsikringer
 • Øvrige fordele: bogføringsprogrammer, økonomisk rådgivning, rabataftaler, kurser og arrangementer.
Bliv medlem

Læs mere om Frie
Ase A-kasse A-kasse: 503 kr. A-kasse + fagforening: 580 kr. A-kasse:
503 kr.
A-kasse+
fagforening:
580 kr.
Fagforening med A-kasse København + mødesteder efter aftale 144.332
 • Juridisk hjælp: Rådgivning om inkasso. Standarddokumenter, som dækker de vigtigste områder inden for inkasso, rekruttering, ansættelsesret samt HR- og ledelse, salg og freelancer.
 • Øvrig hjælp: Rådgivning i forbindelse med rekruttering, ledelse & HR samt medarbejderhåndtering. Iværksætter hotline.
 • Kurser og udd.: Gratis adgang til en række kurser og webinarer (afholdes over hele landet).
Ring til ASE

Hvilken A-kasse skal du vælge som selvstændig?

Vi vil her komme med vores anbefaling, baseret på forskellige situationer som selvstændig.

Er du selvstændig og kun ønsker A-kasse, vil vi anbefale FTF A-kasse. Får du senere brug for mere dækning end højeste dagpengesats, har FTF den bedste lønsikring ifølge vores undersøgelse.

Ønsker du A-kasse samt juridisk hjælp, iværksætterhjælp, bogføringsprogrammer, økonomisk rådgivning og lign, vil vi klart anbefale A-kassen FRIE. Når du er meldt ind i A-kassen FRIE kan du efterfølgende tilkøbe medlemskab af foreningen DANA for 69 kr./mdr., og få en række fordele.
Vi anbefaler FRIE fremfor ASE, da FRIE er billigere, har kortere karensperiode, har færre klager fra deres medlemmer end ASE og har den bedste vurdering (trustscore 4,8 ud af 5) af alle 23 A-kasser på Trustpilot.

Er du selvstændig eller lønmodtager?

Et medlem anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er beskæftiget for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Dette omfatter også medejende ægtefæller.

Det at eje en virksomhed, helt eller delvist, anses ikke i sig selv for drift af selvstændig virksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringen. Det er det personlige arbejde i virksomheden ved direkte deltagelse i driften eller ved mere indirekte deltagelse gennem fx administrative funktioner, der er afgørende.

At handle for egen regning og risiko vil sige, at den selvstændige forpligter sig personligt ved de aftaler, som indgås om fx køb, salg og levering af varer og tjenesteydelser. Den selvstændige erhvervsdrivende hæfter personligt for virksomhedens gæld og for de fejl og ulykker, som pågældende selv eller de ansatte måtte begå. Den selvstændiges arbejdsfortjeneste er således afhængig af virksomhedens eventuelle overskud.

Kriteriet om, at virksomheden skal drives med det formål at opnå økonomisk udbytte, er først og fremmest knyttet til en driftsøkonomisk betragtning, hvor det ud fra posterne på indtægtssiden sammenholdt med posterne på udgiftssiden vurderes, om virksomheden på kortere eller længere sigt kan forventes at bidrage helt eller delvist til indehaverens livsophold. Vurderingen heraf foretages efter en konkret individuel vurdering.

Arbejde, der kan anses for en hobby eller fritidsaktivitet, er ikke selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Hobbypræget aktivitet og produktion kan anses for fritidsaktivitet. Aktiviteten må i så fald ikke indeholde noget erhvervsmæssigt element og ikke have til formål at opnå økonomisk udbytte.

En honorarmodtager anses også for at drive selvstændig virksomhed, hvis pågældende er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Ved vurderingen af, om en honorarmodtager skal anses som selvstændig, indgår bl.a.:

 • at medlemmet ikke modtager løn under sygdom og ferie,
 • at medlemmet udfører arbejdet i eget navn,
 • at medlemmet ikke er omfattet af funktionærloven,
 • at medlemmet ikke har pligt til at udføre arbejdet personligt og
 • at medlemmet udfører arbejdet uden arbejdsledelse og kontrol.

Kilde: FTF A-kasse

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Mistede dagpenge for at leje sin bil ud via GoMore

Udgivet den 16. Maj, 2016 af A-kasser.dk

Er du en af dem, som spekulerer i deleøkonomi og gerne udlejer din bil eller lejlighed, så er der nogle ting, som du skal være opmærksom på. Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?