Fagforening og arbejde i Danmark

En guide til det danske arbejdsmarked og dets parter, herunder fagforeninger.

Indholdsfortegnelse

Næste >

 

Side 1
Side 2(Oversigt over indhold i denne guide)
Side 3(Beskæftigelsesministerens forord)
Side 4(Medlem af en fagforening. Arbejdsmarkedets parter)
Side 5(Kollektive overenskomster)
Side 6(Fredspligt, tillidsrepræsentanter, konflikt)
Side 7(Strejke, blokade og sympatiaktioner)
Side 8(Ophold og arbejde for EU-borgere)
Side 9(Udenlandske tjenesteydere)
Side 10(Den danske udstationeringslov)
Side 11(EU-borgers stiftelse af selvstændig virksomhed i Danmark)
Side 12(Arbejdsmiljø)
Side 13(Arbejdstilsynet)
Side 14(Sociale ydelser og arbejdsløshedsforsikring, EU-borger)
Side 15(Arbejdsløshedsforsikring og A-kasser)
Side 16(Pensionsordninger)
Side 17(Medlem af en fagforening)
Side 18(Væsentlige arbejdsretlige love)
Side 19(Væsentlige arbejdsretlige love)
Side 20(Myndigheder)
Side 21(Myndigheder)
Side 22(Hoved- og brancheorganisationer)

  

 

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020

Udgivet den 3. December, 2019 af A-kasser.dk

Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge Finanslov 2020. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?