Skip to content

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Af Anders Weber

Nøgleord Selvstændig, Dagpenge

I forbindelse med forlængelse (og forbedring) af hjælpepakker for virksomheder omfattet af fortsatte corona-restriktioner, gøres det samtidig lettere for selvstændige der er/har været omfattet en visse hjælpepakker, der nu udløber/er udløbet, at få dagpenge. Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier indgik aftalen den 28. august 2020.

Aftalepartierne er således enige om at indføre en lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige mv., der er eller var på en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i løbet af de seneste to måneder, inden kompensationsordningen udløber/udløb. Det sker for at understøtte de selvstændige mv. i forbindelse med udfasningen af kompensationsordningerne.

Muligheden for lettere adgang til dagpenge, gælder selvstændige mv., der er eller har været omfattet af en af følgende kompensationsordninger:

  • Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.
  • Kompensationsordning for kombinatører med kombineret A-og B-indkomst
  • Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
  • Den midlertidige kunststøtteordning.

Konkret åbnes der op for, at målgruppen kan indmelde sig i dagpengesystemet uden forudgående a-kassemedlemskab frem til og med den 31. oktober 2020 og få ret til dagpenge.

Personer i målgruppen kan blive medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og betale kontingent for denne periode. Derudover vil der gælde en forpligtigelse til medlemskab af a-kassen et år fremover. Derudover vil de almindelige krav i dagpenge-systemet gælde, herunder beskæftigelseskravet. For selvstændige vil seneste regnskabsår (2019) kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet, idet de ellers ikke vil have indkomst fra virksomheden i 12 måneder. På tilsvarende vis vil indkomst fra 2019 kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet for den resterende gruppe af personer om-fattet af kompensationsordningerne.

Det gøres også muligt for virksomheder i tvangslukkede brancher at ophøre midlertidigt frem til og med den 31. oktober 2020, så de kan få dagpenge uden at skulle lukke deres virksomhed og CVR-nummer.

Selvom virksomheden er midlertidigt ophørt, vil det forsat være muligt at søge en række øvrige kompensationsordninger, herunder lønkompensation til ansatte i virksomheden, kompensation for faste omkostninger samt anvende garantiordninger og ordninger på skatteområdet.

Det vil dog ikke være muligt at opnå den lempeligere adgang til dagpengesystemet, så-fremt man benytter sig at muligheden for at modtage kompensation for tabt omsætning eller indkomst i en af kompensationsordningerne beskrevet under pkt.3 om videreførelse af kompensationsordninger for selvstændige mv. ramt af tvangslukning eller forsamlingsforbud.