Skip to content

Overenskomster på plads på det offentlige område

Af Anders Weber

Nøgleord A-kasse og fagforening, Arbejdsvilkår, Lønmodtager

Forlig efter flere måneders forhandlinger

Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig.

Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye overenskomster, får ca. 750.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og Staten en ny overenskomst, der skal gælde de næste 3 år.

Hovedresultater af forhandlingerne

  1. Der opnås en lønstigning på 8,1% over 3 år.
  2. Privatlønsværn afskaffes. Dette blev indført ved forhandlingerne i 2015, og ville betyde at lønstigningerne i det offentlige næsten med sikkerhed ville blive mindre end i det private erhvervsliv målt over tid. Men det afskaffes altså nu.
  3. Sikring af den betalte spisepause. I modsætning til ansatte på det private arbejdsmarked, så har offentligt ansatte i mange år haft betalt spisepause. Det krævede forhandlerne på lønmodtagersiden sikret ved at kræve dette indskrevet i overenskomsterne, som en overenskomstsikret ret.

Det lykkedes ikke for alle grupper af offentligt ansatte at få denne ret indskrevet i overenskomsterne.

Alle statsansatte samt akademikerne i regioner og kommuner fik dog dette krav om betalt frokostpause skrevet direkte ind i de nye overenskomster.

Nogle LO forbund har for deres regionsansatte accepteret at en hensigtserklæring fra arbejdsgiverne om ikke at røre ved den betalte spisepause er nok.

Organisationerne i OAO, FOA og FTF har for deres kommunalt ansatte accepteret en ikke juridisk bindende løsning på den betalte frokostpause, herunder har FTF forbeholdt sig retten til at få spørgsmålet prøvet ved en faglig voldgift.

Lærernes arbejdstid

Ved indgangen til forhandlingerne havde lønmodtagersiden yderligere et punkt, som de anså som vigtigt at få løst ved en ny overenskomst, det var lærernes arbejdstid.

Striden om lærernes arbejdstid blev ikke løst med en ny arbejdstidsaftale, som lønmodtagernes forhandler havde krævet ved forhandlingsbordet. Der bliver i stedet nedsat en undersøgelseskommission, som skal vurdere om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen.

Forlig af 2 omgange i Regionerne

På regionernes område er der indgået forlig ad to omgange. LO accepterede først en aftale for deres ca. 40.000 medlemmer i regionerne. Aftalen omfatter medlemmer af fagforbund som FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Metal.

FTF og Akademikerne accepterede deres egen aftale med arbejdsgiversiden for deres ca. 120.000 ansatte i regionerne. De to forlig ligner ligner dog meget hinanden. Kun Akademikerne har som tidligere nævnt fået retten til betalt frokostpause skrevet direkte ind i overenskomsterne, også på det regionale område.

Her finder du tekster med de generelle forlig på de tre områder - staten, kommuner og regioner.

Kommuner: Generelt forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Regioner: Generelt forlig mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet

Staten: Generelt forlig mellem Staten og CFU