Skip to content

Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Af Anders Weber

Nøgleord Lønsikring

Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat fremover får en kollektiv lønsikring.

Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer af HK Kommunal, HK Stat og HK Privat, som er medlemmer af HK’s fagforening og a-kasse.

Ordningen der træder i kraft 1. september 2019, giver medlemmer op til 80% af vedkommendes løn i et halvt år, hvis man bliver sagt op.

Da gennemsnitslønnen for et HK/Privat-medlem i 2018 lå på 34.599 kroner, så betyder det at et gennemsnitsmedlem vil få 8.813 kroner oveni dagpengene i de første seks måneder som arbejdsløs. Som fuldtidsforsikret i a-kassen kan du maksimalt få 18.866 kroner i dagpenge om måneden (2019-tal). 80% af kr, 34.599 er kr. 27.679,20. Udbetalingen fra lønsikringen bliver derfor i 2019 kr. (27.679,20-18.866)=kr. 8.813.

HK oplyser at deres medlemmer med HK Kollektiv Lønforsikring vil få mellem 595 og 35.117 kroner pr. måned i de første seks måneders ledighed.

Ingen karensperiode for nye medlemmer frem til 31. august 2019. Normalt skal man være med i HK Kollektiv Lønforsikring i et år, før man kan få gavn af ordningen. Men alle i ordinær beskæftigelse, der allerede er medlem af HK/Privat og af HK’s a-kasse, er dækket af lønforsikringen fra 1. september 2019. Også alle, der melder sig ind i HK/Privat og HK a-kasse senest 31. august 2019, vil blive omfattet af lønforsikringen.

Hvad koster det?

HK Kollektiv Lønforsikring koster 79 kr. om måneden for alle HK/Privat-medlemmer. Men samtidig bliver HK/Privat-kontingent sat ned med 14 kr. månedligt, så den reelle merpris for medlemmerne bliver kr. 65 pr. måned for den nye kollektive lønsikring. Beløbet er ligesom almindeligt A-kasse kontingent, fuldt fradragsberettiget i skat.

Betingelser for at blive omfattet

Man skal være medlem af både HK’s fagforening og HK’s a-kasse for at være omfattet af lønforsikringen. Derudover skal man være medlem af HK/Privat, som er for de medlemmer, der er ansat inden for det private område.

Læs mere om HK Kollektiv lønsikring for HK/Privats medlemmer.

Kilde: HK