Skip to content

Jobvæksten spreder sig ud i landet

Af Anders Weber

Nøgleord Beskæftigelsen, Lønmodtager

Den seneste opgørelse fra Danmarks statistik for udviklingen i beskæftigelsen fra 1.kvt. til 2. kvt. 2016 viser at der var i alt 11.600 flere lønmodtagere i andet kvartal 2016 end i første kvartal. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. Antallet af lønmodtagere har været stigende siden første kvartal 2013, men ligger trods denne stigning 70.600 lavere end i første kvartal 2008. I andet kvartal 2016 havde 2.649.600 personer et lønmodtagerjob.

..men hovedstaden løber fortsat med hovedparten af jobbene. Kun København og Københavns omegn har nu et højere antal lønmodtagere end før finanskrisen. Lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i starten af 2008 og siden første kvartal 2008 er antallet af lønmodtagere steget med 31.700 i København, svarende til en stigning på 7,7 pct. og med 10.300 i Københavns omegn, svarende til en stigning på 3,2 pct. I alle øvrige landsdele er antallet af lønmodtagere faldet, og i landsdelene Bornholm og Vest- og Sydsjælland har der været en nedgang på mere end 10 pct.

Er du snart færdiguddannet?

Læs alt om A-kasse og dagpenge
se guiden her

Stigende lønmodtagerbeskæftigelse i private virksomheder

Stigningen i antallet af lønmodtagere i det seneste kvartal skyldes især flere lønmodtagere i private virksomheder. I denne sektor steg antallet af lønmodtagere således med 11.900 personer fra første til andet kvartal. Stigningen svarer til 0,7 pct. Der var et fald på 1.900 personer i offentlig forvaltning og service. Det svarer til et fald på 0,2 pct.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2016 personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, 2016

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2016 Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2016

Kilde: Danmarks Statistik

Relateret indhold om A-kasse:
A-kasser inden for forskellige jobkategorier - se hvilken A-kasse der passer bedst til dit job.