Skip to content

Flere seniorer er medlem af A-kasse, men flere bliver også ledige

Af Anders Weber

Nøgleord Seniorer, A-kasse og fagforening

Mens efterløns- og pensionsalderen stiger, nærmer ledigheden for seniorer sig gennemsnittet, viser nye tal.

I mange år har det været således at ledigheden blandt seniorer (+60 år) har ligget på et lavere niveau end for arbejdstyrken som helhed.

I dag er både efterløns- og pensionsalder på vej op, og man kan i dag tidligst få efterløn, når man er 62,5 år.

Det kan nu aflæses i tallene både for antal seniorer der er medlem af en A-kasse, men også i ledighedsprocenten blandt seniorer.

Figur 1: Antal personer på 60 år eller derover der er medlem af en A-kasse. Flere seniorer på 60 år eller derover er de senere år belvet medlem af en A-kasse

Figur 1 viser at antallet af seniorer på 60 år eller derover der er medlem af en A-kasse er steget med mere end 50.000 over en 5-årig periode fra 2013. I maj 2018 er der således 178.358 medlemmer af en A-kasse, som er fyldt 60 år.

Men udviklingen i ledighedsprocenten for samme gruppe (60+) viser også at det måske er en god ide at være medlem af en A-kasse også når man har rundet de 60 år, og måske kan gå på efterløn inden for 2-3 år.

Figur 2: Ledighedsprocent for seniorer på 60 år eller derover sammenlignet med den gennemsnitlige ledighedsprocent for alle. seniorledigheden nærmer sig gennemsnittet, for første gang i 10 år Figur 2 viser at seniorledigheden nærmer sig gennemsnittet, for første gang i 10 år.

Stor forskel på ledighedsprocent blandt seniorer

Mens tallene altså viser en generel tendens til stigende ledighedsprocent blandt gruppen på 60 år eller derover, så er der store udsving for forskellige jobområder.

Mange seniorer arbejder længere og er eftertragtet som en værdifuld medarbejdergruppe blandt arbejdsgivere, på grund af deres store erfaring. Men det er mest i de job-typer som ikke er så nedslidende.

Andre grupper af seniorer der et helt arbejdsliv har arbejdet med nedslidende arbejde, kan ofte ikke holde til at arbejde mere, når de når omkring 60-års alderen. Derfor er der for den gruppe en større ledighed, da de ikke kan gå på efterløn, som det var tilfældet før reformerne af tilbagetrækningsalderen (med stigende efterløns- og pensionsalder).

I andre brancher/jobtyper gælder også at hvis du først er blevet ledig f.eks. sidt i 50'erne så kan jobbets art gøre at mange arbejdsgivere ikke efterspørger seniorer.

Kilde: Fagbladet 3F og Danmarks Statistik.