Skip to content

De ældre stormer frem på arbejdsmarkedet

Af Anders Weber

Nøgleord Beskæftigelsen, Seniorer

Andelen af personer med lønmodtagerjob er steget markant blandt de 60-64-årige. Lønmodtagerandelen for de 60-64-årige er således steget med 5,8 procentpoint fra første kvartal 2013 til fjerde kvartal 2015.

Til sammenligning er den samlede lønmodtagerandel for alle 16-74-årige i samme periode steget med 0,7 procentpoint. Lønmodtagerandelen beregnes som antallet af personer med lønmodtagerjob som andel af befolkningen i den pågældende alder.

Andelen af personer med lønmodtagerjob er steget markant blandt de 60-64-årige

Se opgørelse fra Danmarks Statistik

Efterlønsreformen har øget beskæftigelsen blandt de 60-årige

Stigningen i lønmodtagerandelen for de 60-64-årige hænger sammen med, at det som følge af efterlønsreformen ikke længere er muligt at gå på efterløn som 60-årig. Dette har påvirket lønmodtagerandelen for de 60-årige, som bliver på arbejdsmarkedet frem til deres nye efterlønsalder.

Seniormedlemskab i A-kassen?

Som noget nyt kan en person, der når folkepensionsalderen, enten fortsætte som seniormedlem af a-kassen eller lade sig optage i en a-kasse som seniormedlem.
Læs om seniormedlemskab i Lærernes A-kasse

Undersøgelsen viser samtidig, at andelen, der har et lønmodtagerjob, stadig er lavere end før krisen. Lønmodtagerandelen for alle 16-74-årige er 4,8 procentpoint lavere i fjerde kvartal 2015 end i andet kvartal 2008. Særligt niveauet for de unge er lavere end før krisen. Således er lønmodtagerandelen 12,4 procentpoint lavere for de 20-24-årige og 13,6 procentpoint lavere for de 16-19-årige i fjerde kvartal 2015 sammenlignet med andet kvartal 2008.