Laptop 3/4
Phone
Pink Blob

Nu kan du holde møder med A-kassen som digitale møder

Fra 22. marts 2023

Folketinget har den 14.3.2023 vedtaget lov L14 der bl.a. indeholder en ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

En ledig vil dermed som hovedregel få ret til at bestemme formen på jobsamtaler, herunder jobsamtaler, hvor A-kassen vil deltage, i hele kontaktforløbet med undtagelse af den første jobsamtale, som vil skulle holdes ved personligt fremmøde.