Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse inden for undervisning og forskning?

Det afhænger af hvor du underviser...

Er du lærer i folkeskolen eller på en privat-, fri- eller efterskole vil det være oplagt at du er medlem af Lærernes A-kasse.
Er Lærernes A-kasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
Lærernes a-kasse er for alle undervisere: folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne, lærerne ved de frie grundskoler, underviserne på efterskoler, AMU-centrene, produktionshøjskolerne og institutionerne for specialundervisning.
Følgende faglige organisationer anbefaler Lærernes A-kasse:
DLF - Danmarks Lærerforening
FSL - Frie skolers Lærerforening

Underviser du på en Erhvervsuddannelse eller inden for voksen- og efteruddannelse?

Uddannelsesforbundet anbefaler lærerne i de erhvervsrettede uddannelser at melde sig ind i FTF-A.
Uddannelsesforbundet anbefaler sine øvrige medlemsgrupper at melde sig ind i Lærernes A-kasse. Uddannelsesforbundets medlemmer er lærere, ledere, vejledere og konsulenter, som kan findes i almene og erhvervsrettede uddannelser. Uddannelsesforbundet organiserer lærere, ledere, vejledere og konsulenter. De har cirka 11.000 medlemmer. Deres medlemmer arbejder især på tekniske skoler, på AMU og på voksenuddannelsescentre.

Underviser du på en videregående uddannelse?

Så vil det være mest naturligt for dig at melde dig ind i "MA A-kasse".
Er Magistrenes Arbejdsløshedskasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
Ifølge deres hjemmeside er MA’s medlemmer for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. Men dertil kommer selvfølgelig en stribe fagligheder i krydsfeltet mellem de to.
MA's medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige.


Denne side er senest ændret den 28. januar 2019.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere