A-kasse inden for teknik?

Traditionel A-kasse på området:

Teknisk Landsforbund

Teknisk Landsforbund er for dig, der arbejder med udvikling indenfor teknik, design eller konstruktion. Du har en erhvervs- eller videregående uddannelse til og med bachelorniveau.

Billigere alternativ mulighed:

Teknisk Landsforbund ligger i midterfeltet rent prismæssigt, når man ser på deres pris kun for A-kasse medlemskab.
Er du også med i deres fagforening kan du til gengæld spare en del ved at skifte til en af de "gule" fagforeninger (også kendt som tværfaglige A-kasser).
Det mest naturlige valg blandt de "gule" vil for dig der arbejder inden for det tekniske område være "Det Faglige Hus".

"Det Faglige Hus" blev i 1988 grundlagt udfra TeknikerSammenslutningen. Det var en fagforening for tekniske funktionærer.
Det koster (i 2021) kr. 556/mdr. for A-kasse + fagforening i Det Faglige Hus.

A-kasse for højtuddannede:

Er du kandidat, bachelorer eller studerende på studieretninger inden for teknik og naturvidenskab?

Akademikernes A-kasse er den billigste a-kasse for akademikere, herunder ingeniører. Akademikernes A-kasse anbefales af Ingeniørforeningen, Dansk Mejeriingeniør Forening og Maskinmestrenes Forening (De over 12.000 medlemmer i Maskinmestrenes Forening er beskæftiget inden for en lang række områder i tekniske eller administrative stillinger. Blandt andet inden for den maritime sektor som søfart og offshore, fremstillings- og servicevirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer og i det offentlige f.eks. inden for sygehuse, forsvar og undervisning).

Du kan søge optagelse i Akademikernes A-kasse hvis du læser til kandidat eller bachelor.
Hvis du læser på en erhvervsakademi­uddannelse eller professionsbachelor­uddannelse vil det være oplagt at søge optagelse i den tværfaglige A-kasse, der bedst dækker dit fagområde.

FTF-A dækker mange af de mellemlange uddannelser på området.

Eksempler på uddannelser inden for området teknik og naturvidenskab på erhvervsakademi- eller professionsbachelor niveau:
Dækkes af FTF-A: Jordbrugsteknolog, Kort- og landmålingstekniker, Laborant, Miljøteknolog, Procesteknolog, Diplomingeniør - bygning, Diplomingeniør - bygningsdesign, Diplomingeniør - forsyningsteknik, Diplomingeniør - fødevareanalyse, Diplomingeniør - kemi, Diplomingeniør - nanoteknologi, Diplomingeniør - proces og innovation, Diplomingeniør - produktion, Diplomingeniør - sundhedsteknologi, Jordbrugsvirksomhed, Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, Skov- og landskabsingeniør, Tandplejer.

Eksempler på uddannelser inden for området teknik og naturvidenskab på kandidat eller bachelor niveau og den relevante A-kasse:
MA A-kasse: Agrobiologi, Agronomi, Astronomi, Bioentrepreneurskab, Bioinformatik, Biokemi, Biokemi og molekylær biologi, Biologi, Biologi-bioteknologi, Biomedicin, Biomedicinsk informatik, Bygningsinformatik, Datalogi, Farmaci, Forsikringsmatematik, Fysik, Fødevarevidenskab, Geofysik, Geografi, Geologi, Globalt systemdesign, Human ernæring, Humanbiologi, Idrætsteknologi, Integrerede fødevarestudier, It og sundhed, It produktudvikling, Jordbrug, natur og miljø, Jordbrugsøkonomi, Kemi, Klimaforandringer, Klinisk ernæring, Landinspektørvidenskab, Landskabsarkitektur, Matematik, Medialogi, Medicinalbiologi, Medicinalkemi, Miljøbiologi, Miljørisiko, Molekylærbiologi, Nanobioscience, Nanoscience, Naturressourcer og udvikling, Omics, Produkt- og designpsykologi, Skovbrugsvidenskab, Statistik, Teknoantropologi, Vand og miljø, Veterinærmedicin.
Akademikernes A-kasse: Akvatisk videnskab og teknologi, Anvendt kemi, Anvendt matematik, Audiologi, Bioinformatik og systembiologi, Biomedicinsk teknik, Bioteknologi, By-, energi- og miljøplanlægning, Bygge- og anlægskonstruktion, Byggeledelse, Byggeteknologi, Bæredygtig bioteknologi, Bæredygtig energi, Bæredygtig energiteknik, Bæredygtigt design, Computerteknologi, Design af mekaniske systemer, Design og innovation, Digitale medieteknologier, Elektromekanisk systemdesign, Elektronik, Elektroteknologi, Energiteknik, Energiteknologi, Erhvervsøkonomi og matematik, Farmateknologi, Fotonik, Fysik og nanoteknologi, Fysik og teknologi, Fødevareinnovation og sundhed, Fødevareteknologi, Geofysik og rumteknologi, Indeklima og energi, Indlejrede softwaresystemer, Industrielt design, Informationsteknologi, Innovation og business, Innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab, Intelligente pålidelige systemer, Kemi (civilingeniør), Kemi og bioteknologi, Kemisk og biokemisk teknologi, Kemisk og biokemisk teknologi i biomasse og energi, Klinisk videnskab og teknologi, Konstruktion og mekanik, Konstruktionsteknik, Lyd og akustisk teknologi, Lyd- og musikteknologi, Lysdesign, Lægemiddelvidenskab, Lærings- og oplevelsesteknologi, Maskinkonstruktion, Matematik-teknologi, Matematik-økonomi, Matematisk modellering og computing, Materiale- og procesteknologi, Materialeteknologi, Medicin med industriel specialisering, Medicin og teknologi, Medicinsk bioteknologi, Mekanik, Mekatronik, Miljøteknologi, Molekylær ernæring og fødevareteknologi, Molekylær medicin, Nanobioteknologi, Nanomaterialer og nanofysik, Nanoscience og teknologi, Netværk og distribuerede systemer, Neuroscience and Neuroimaging, Olie- og gasteknologi, Planlægning - innovation og ledelse, Produktion, Produktudvikling og innovation, Regulering og automation, Robotteknologi, Service systemdesign, Signalbehandling og beregning, Sikkerhed og risikostyring, Software, Software Engineering, Sundhedsteknologi, TekSam - miljøplanlægning, Teknisk geologi, Teknologibaseret forretningsudvikling, Transport og logistik, Trådløse kommunikationssystemer, Veje og trafik, Velfærdsteknologi, Videnskabsstudier, Vindenergi, Virksomhedssystemer, Virksomhedsteknologi, Vision - grafik og interaktive systemer, Værdikæder og innovationsledelse.

Kilde: FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?