Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse inden for teknik?

Traditionel A-kasse på området:

Teknisk Landsforbund
Er Teknikernes A-kasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
Teknisk Landsforbund er for dig, der arbejder med udvikling indenfor teknik, design eller konstruktion. Du har en erhvervs- eller videregående uddannelse til og med bachelorniveau.

Billigere alternativ mulighed:

Teknisk Landsforbund ligger i midterfeltet rent prismæssigt, når man ser på deres pris kun for A-kasse medlemskab.
Er du også med i deres fagforening kan du til gengæld spare en del ved at skifte til en af de "gule" fagforeninger (også kendt som tværfaglige A-kasser).
Det mest naturlige valg blandt de "gule" vil for dig der arbejder inden for det tekniske område være "Det Faglige Hus".
Er Det Faglige Hus - A-kasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
"Det Faglige Hus" blev i 1988 grundlagt udfra TeknikerSammenslutningen. Det var en fagforening for tekniske funktionærer.
Det koster (i 2017) kr. 541/mdr. for A-kasse + fagforening i Det Faglige Hus.

A-kasse for højtuddannede:

Er du kandidat, bachelorer eller studerende på studieretninger inden for teknik og naturvidenskab?
Er Akademikernes A-kasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
Akademikernes A-kasse er den billigste a-kasse for akademikere, herunder ingeniører. Akademikernes A-kasse anbefales af Ingeniørforeningen, Dansk Mejeriingeniør Forening og Maskinmestrenes Forening (De over 12.000 medlemmer i Maskinmestrenes Forening er beskæftiget inden for en lang række områder i tekniske eller administrative stillinger. Blandt andet inden for den maritime sektor som søfart og offshore, fremstillings- og servicevirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer og i det offentlige f.eks. inden for sygehuse, forsvar og undervisning).

Du kan søge optagelse i Akademikernes A-kasse hvis du læser til kandidat eller bachelor.
Hvis du læser på en erhvervsakademi­uddannelse eller professionsbachelor­uddannelse vil det være oplagt at søge optagelse i den tværfaglige A-kasse, der bedst dækker dit fagområde.
Er FTF-A den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
FTF-A dækker mange af de mellemlange uddannelser på området.

Eksempler på uddannelser inden for området teknik og naturvidenskab på erhvervsakademi- eller professionsbachelor niveau:
Dækkes af FTF-A: Jordbrugsteknolog, Kort- og landmålingstekniker, Laborant, Miljøteknolog, Procesteknolog, Diplomingeniør - bygning, Diplomingeniør - bygningsdesign, Diplomingeniør - forsyningsteknik, Diplomingeniør - fødevareanalyse, Diplomingeniør - kemi, Diplomingeniør - nanoteknologi, Diplomingeniør - proces og innovation, Diplomingeniør - produktion, Diplomingeniør - sundhedsteknologi, Jordbrugsvirksomhed, Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, Skov- og landskabsingeniør, Tandplejer.

Eksempler på uddannelser inden for området teknik og naturvidenskab på kandidat eller bachelor niveau og den relevante A-kasse:
MA A-kasse: Agrobiologi, Agronomi, Astronomi, Bioentrepreneurskab, Bioinformatik, Biokemi, Biokemi og molekylær biologi, Biologi, Biologi-bioteknologi, Biomedicin, Biomedicinsk informatik, Bygningsinformatik, Datalogi, Farmaci, Forsikringsmatematik, Fysik, Fødevarevidenskab, Geofysik, Geografi, Geologi, Globalt systemdesign, Human ernæring, Humanbiologi, Idrætsteknologi, Integrerede fødevarestudier, It og sundhed, It produktudvikling, Jordbrug, natur og miljø, Jordbrugsøkonomi, Kemi, Klimaforandringer, Klinisk ernæring, Landinspektørvidenskab, Landskabsarkitektur, Matematik, Medialogi, Medicinalbiologi, Medicinalkemi, Miljøbiologi, Miljørisiko, Molekylærbiologi, Nanobioscience, Nanoscience, Naturressourcer og udvikling, Omics, Produkt- og designpsykologi, Skovbrugsvidenskab, Statistik, Teknoantropologi, Vand og miljø, Veterinærmedicin.
Akademikernes A-kasse: Akvatisk videnskab og teknologi, Anvendt kemi, Anvendt matematik, Audiologi, Bioinformatik og systembiologi, Biomedicinsk teknik, Bioteknologi, By-, energi- og miljøplanlægning, Bygge- og anlægskonstruktion, Byggeledelse, Byggeteknologi, Bæredygtig bioteknologi, Bæredygtig energi, Bæredygtig energiteknik, Bæredygtigt design, Computerteknologi, Design af mekaniske systemer, Design og innovation, Digitale medieteknologier, Elektromekanisk systemdesign, Elektronik, Elektroteknologi, Energiteknik, Energiteknologi, Erhvervsøkonomi og matematik, Farmateknologi, Fotonik, Fysik og nanoteknologi, Fysik og teknologi, Fødevareinnovation og sundhed, Fødevareteknologi, Geofysik og rumteknologi, Indeklima og energi, Indlejrede softwaresystemer, Industrielt design, Informationsteknologi, Innovation og business, Innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab, Intelligente pålidelige systemer, Kemi (civilingeniør), Kemi og bioteknologi, Kemisk og biokemisk teknologi, Kemisk og biokemisk teknologi i biomasse og energi, Klinisk videnskab og teknologi, Konstruktion og mekanik, Konstruktionsteknik, Lyd og akustisk teknologi, Lyd- og musikteknologi, Lysdesign, Lægemiddelvidenskab, Lærings- og oplevelsesteknologi, Maskinkonstruktion, Matematik-teknologi, Matematik-økonomi, Matematisk modellering og computing, Materiale- og procesteknologi, Materialeteknologi, Medicin med industriel specialisering, Medicin og teknologi, Medicinsk bioteknologi, Mekanik, Mekatronik, Miljøteknologi, Molekylær ernæring og fødevareteknologi, Molekylær medicin, Nanobioteknologi, Nanomaterialer og nanofysik, Nanoscience og teknologi, Netværk og distribuerede systemer, Neuroscience and Neuroimaging, Olie- og gasteknologi, Planlægning - innovation og ledelse, Produktion, Produktudvikling og innovation, Regulering og automation, Robotteknologi, Service systemdesign, Signalbehandling og beregning, Sikkerhed og risikostyring, Software, Software Engineering, Sundhedsteknologi, TekSam - miljøplanlægning, Teknisk geologi, Teknologibaseret forretningsudvikling, Transport og logistik, Trådløse kommunikationssystemer, Veje og trafik, Velfærdsteknologi, Videnskabsstudier, Vindenergi, Virksomhedssystemer, Virksomhedsteknologi, Vision - grafik og interaktive systemer, Værdikæder og innovationsledelse.

Kilde: LO, AC og FTF


Denne side er senest ændret den 28. januar 2019.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere