Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: andet

 2
 0

Er der en minsteløn, hvis jeg arbejder uden overenskomst?

løn-arbejdsvilkår

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Har et spørgsmål om overenskomstaftale mellem fagforeninger og private virksomheder. Håber I kan svare. Skal private virksomheder have overenskomstaftale? Eller kan de køre egen lønaftale? Hvis ja, er der en mindsteløn som skal følges eller kan private virksomheder bestemme?

Svar fra A-kasser.dk:

Hej,

der findes ikke en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Som du selv er inde på så reguleres løn- og arbejdsvilkår hovedsageligt gennem kollektive overenskomster, der indgås mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Er man ansat hos en arbejdsgiver der er omfattet af en overenskomst, er man sikret en mindsteløn, som er fastsat i overenskomsten. Derudover fastsætter overenskomster ofte regler om pension, barsel, opsigelsesvarsel m.m.

Forskellige love sikrer dog lønmodtagere visse rettigheder, som gælder uanset om man arbejder i en virksomhed der har overenskomst eller ej. Det gælder således Ferieloven, Barselsloven og Funktionærloven. Rettighederne ifølge disse love vedrører dog ikke løn m.m., men ret til at holde 5 ugers ferie, ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, samt rettigheder i forbindelse med opsigelse fra arbejdsgivers side (hvis man er ansat som funktionær).

Men hvis din arbejdsgiver ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, har de ikke pligt til at have en overenskomst. Det er heller ikke en pligt ifølge loven at en virksomhed skal have en overenskomst. Den/de fagforeninger der organiserer ansatte på en arbejdsplads, vil dog ofte prøve at indgå en aftale med en arbejdsgiver, hvis vedkommende ikke er medlem af en arbejdsgiverforening. Denne kaldes for en tiltrædelsesoverenskomst. I en tiltrædelsesoverenskomst præciserer fagforeningen og arbejdsgiver hvilken overenskomst, der regulerer løn- og arbejdsforhold på arbejdspladsen.Desuden kan der i aftalen være indarbejdet specielle vilkår. Det er ofte pensionsforholdene, der kan laves særlige aftaler om.

En tiltrædelsesoverenskomst er lige så gyldig som en almindelig overenskomst. Det betyder, at du og din arbejdsgiver er omfattet af alle de vilkår, der er beskrevet i den overenskomst, I følger.

Arbejder du uden overenskomst på din arbejdsplads, er der derfor ingen regler for, hvad du skal have i løn og pension. Du kan derfor godt arbejde til en løn der ligger langt under det sædvanlige, uden at arbejdsgiver kommer i problemer.

Skal man ansættes i en virksomhed der ikke har overenskomst, bør man derfor forud for ansættelsen undersøge hvad der er sædvanlig løn og sørge for, at det fremgår af ansættelsesaftalen hvilken løn man har krav på og hvad lønnen dækker over.

Kilder: Ret&Råd og 3F.

Med venlig hilsen Anders Weber, www.a-kasser.dk