Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: A-kasse og udland

 0
 0

Kan min tyske kæreste få barselsdagpenge hvis hun flytter til Danmark?

eu-borger barsel

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hej, Jeg bor i Danmark. Min kæreste, er bosiddende i Tyskland. Hun er p.t i arbejde og er medlem af den tyske arbejdsløshedskasse. Hun har aldrig boet i Danmark. Efter hun er blevet gravid, vil vi gerne undersøge reglerne, for at hun kommer til Danmark og flytter ind hos mig. Kan hun få overført sin anciennitet, fra sin tyske arbejdsløshedskasse til a-kasse systemet i Danmark? Hvilke krav, skal hun opfylde. For at være berettiget til a kasse/barsel i Danmark? Vil det gøre en forskel om hun flytter under sin barsel? Håber I kan hjælpe med give lidt klarsyn over reglerne. På forhånd tak. Hilsen, Torben

Svar fra A-kasser.dk: Hej Torben,

der er 2 muligheder/regelsæt for at kunne få barselsdagpenge i Danmark:

  • Hvis du er i almindeligt arbejde når du går på barsel gælder der ét regelsæt for hvornår du kan få barselsdagpenge.
  • Hvis du er ledig når du går på barsel, skal du være medlem af en A-kasse og dagpengeberettiget for at kunne få barselsdagpenge.

Jeg går ud fra at I spørger til den situation hvor din kæreste flytter til Danmark uden at have job, altså vil hun være ledig når hun kommer til Danmark/går på barsel. Er hun ledig når hun går på barsel, skal hun for at kunne få barselsdagpenge, altså være medlem af en A-kasse og være berettiget til dagpenge på det tidspunkt hun ønsker at gå på barsel. Har man ret til dagpenge, har man således altså automatisk ret til at gå på barsel (få barselsdagpenge).

Din kæreste kan overføre anciennitet fra den tyske arbejdsløshedskasse, MEN der er nogle krav for at kunne gøre det:

  1. Hun skal søge om optagelse i en dansk A-kasse, inden 8 uger efter udmeldelsen af den tyske A-kasse OG
  2. forud for registrering som ledighed i den danske A-kasse, skal din kæreste have fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder. Arbejdet skal udføres i Danmark.

Den sidste betingelse (arbejdskrav) er speciel for Danmark, andre EU-lande har ikke et tilsvarende krav. Men din kæreste skal altså have et arbejde her i Danmark af mindst 296 timers varighed, før hun kan overføre rettigheder fra den tyske arbejdsløshedskasse.

Disse betingelser fremgår af §2 i Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, se den her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175736 Af bekendtgørelsen §2, stk. 5 fremgår at "A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3 i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år."

Jeg vil foreslå at I forhører jer hos en dansk A-kasse, om der er mulighed for at forlænge fristerne for hvornår din kæreste skal opfylde kravet om 296 timers arbejde for at kunne overføre rettigheder fra den tyske A-kasse, og dermed være dagpengeberettiget (og samtidig få ret til barselsdagpenge).

Rejser din kæreste først til Danmark efter at hun er startet på barsel i Tyskland, vil jeg tro at hun kan tage sine tyske barselsdagpenge med sig fra Tyskland. Det er i hvertfald muligt i den omvendte situation, hvor en dansker rejser til et andet EU-land under sin barsel. Se mere her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-loenmodtagere/Barsel-udstationeret.

I øvrigt er det Udbetaling Danmark I skal kontakte hvis I har spørgsmål om barselsdagpenge.

Med venlig hilsen

Anders Weber, www.a-kasser.dk